Powrót

Zarządca infrastruktury zbuduje nowy, centralny system informacji pasażerskiej

Usługami informacji pasażerskiej (zapowiedzi głosowe, prezentacja informacji wizualnych) PLK obejmuje obecnie połowę obiektów obsługujących ruch pasażerski (1223 z 2454 lokalizacji). Systemy wraz z infrastrukturą techniczną w zdecydowanej większości nie stanowią własności PLK, są wyeksploatowane i nie mają możliwości usprawnień czy rozwoju. W wielu przypadkach, dane do systemów nadal wprowadza się ręcznie, bez użycia komputerów. Systemy nowej generacji, do automatycznych zapowiedzi głosowych i prezentacji informacji wizualnych, zainstalowane są w zaledwie dwudziestu lokalizacjach, w tym na stacjach Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia i Warszawa Stadion. 

Systemy te, w większości przypadków, są zasilane na dwa sposoby: dane na temat rozkładu jazdy są pobierane automatycznie, natomiast opóźnienia i inne zmiany – ręcznie – przez obsługę systemu. Rozwiązania te zostały dostarczone przez kilka firm, przewidują różne metody wymiany danych i sposoby sterowania. Mnogość rozwiązań, brak wsparcia w zakresie bieżącego utrzymania, serwisowania, czy usuwania awarii urządzeń i oprogramowania, pogorszyły sprawność systemów i przyczyniły się do wystąpienia błędów, na które skarżyli się pasażerowie. 

PLK wdrożyła działania naprawcze. Zatrudniono dodatkowy personel do obsługi urządzeń. Osoby te zostały przeszkolone ze znajomości rozkładu jazdy, praktycznych umiejętności wygłaszania komunikatów oraz obsługi urządzeń do prezentacji informacji wizualnej. Zapewniono też dodatkowe urządzenia do szybkiej wymiany danych dla systemów informacji. O wszystkich działaniach Prezes UTK był informowany na bieżąco. 

Zarządca infrastruktury chcąc zapewnić jednolity, wysoki standard informacji pasażerskiej i poprawić obsługę podróżnych, zdecydował o budowie centralnego systemu informacji pasażerskiej, który zastąpi kilkadziesiąt działających obecnie. Wdrożenie projektu pozwoli ograniczyć koszty funkcjonowania systemu informacji, przy jednoczesnym zwiększeniu jego sprawności. Umożliwi też wprowadzenie automatycznego, zdalnego sterowania urządzeniami. Nowy system ujednolici stosowane obecnie rozwiązania, będzie go można łatwiej aktualizować, modyfikować i wprowadzać niezbędne zmiany – jak choćby w czasie korekty lub zmiany rozkładu jazdy. Zmiany pozwolą też uruchomić w przyszłości system na wszystkich stacjach, na których do tej pory dynamicznej informacji pasażerskiej nie było. Koszt budowy nowego systemu informatycznego PLK sfinansuje ze środków własnych. W czwartym kwartale tego roku ruszą pierwsze testy systemu. 

Zarządzanie informacją pasażerską PLK przejęła w grudniu 2013 roku. Od tego momentu na stacjach wyposażonych w nagłośnienie, bądź urządzenia do prezentowania informacji wizualnej, podróżni otrzymują komunikaty według jednego, uzgodnionego z przewoźnikami standardu, spełniającego wymagania UE. Od ponad roku PLK troszczy się także o plakatowe rozkłady jazdy oraz ich rozmieszczenie na wszystkich stacjach i przystankach w Polsce. Na stronie internetowej www.plk-sa.pl uruchomiono także portal pasażera, na którym podróżni mogą wyszukać dowolne połączenie, wydrukować plakatowy rozkład jazdy dla każdego przystanku w kraju oraz pobrać sieciowy rozkład jazdy. PLK udostępniła także aplikację na smartfony - Rozkład Kolejowy. Dzięki niej można także wyszukiwać dowolne połączenia wszystkich przewoźników i w czasie rzeczywistym monitorować ruch interesujących nas połączeń. Aplikacja działa na platformach Android, iOS oraz Windows Phone. 

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 662 114 900