Powrót

Zaprzestanie protestów na torach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w wyniku ustaleń, jakie zapadły wczoraj między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz stroną związkową przy udziale posłów na Sejm RP, kolejne rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników rozpoczną się 7 marca 2007r. Strona związkowa zapewniła, że powstrzyma się od organizowania akcji protestacyjnych co najmniej do chwili rozpoczęcia rozmów. Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.