Powrót

Zakończenie zrealizowanej inwestycji

Uczestnikom uroczystości zaprezentowano działanie zainstalowanej samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, a następnie odbyła się konferencja z udziałem dziennikarzy. 
Organizatorami uroczystości były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współudziale Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. - wykonawcy projektu oraz
Mott MacDonald – inżyniera projektu. Na temat zrealizowanej inwestycji została przygotowana informacja prasowa.