Powrót

Zakończenie sporu zbiorowego w SOK

Logo Straży Ochrony Kolei na rękawie funkcjonariusza. W tle pociąg. Autor: SOK.

- Cieszę się, że wspólne rozmowy ze Związkami Zawodowymi szybko doprowadziły do osiągnięcia konsensusu. Podpisane porozumienie kończy spór zbiorowy i pozwala na wypracowanie klarownych zasad działania, a tym samym poprawę warunków pracy pracowników Straży Ochrony Kolei – mówi Jarosław Garstka, komendant główny Straży Ochrony Kolei.

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei wypracowała z przedstawicielami związków zawodowych zasady związane z organizacją i kulturą pracy oraz sposobem wynagradzania. Kierownictwo SOK zadeklarowało również gotowość do omówienia kwestii dotyczących wprowadzenia zmian w polityce antymobbingowej i przeciw dyskryminacyjnej oraz zasad work-life balance. Ponadto uzgodniono powołanie komisji BHP przy Komendzie Głównej SOK, w skład której wejdą kandydaci zgłoszeni przez przedstawicieli związków zawodowych, a także zasady współpracy ze Związkami Zawodowymi. 

Kontakt dla mediów:
Rusłana Krzemińska
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02

Pliki do pobrania