Powrót

Zakończenie prac na modernizację linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce-Terespol, Etap I (Lot A) Siedlce-Łuków

W miniony wtorek, 29 stycznia 2008 r. w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe  przy ul. Targowej w Warszawie odbyło uroczyste spotkanie z okazji zakończenia prac w ramach kontraktu ISPA/FS/2001/PL/16/P/PT/012 (Lot A) Siedlce-Łuków "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce -Terespol, Etap I (Lot A)-Łuków"Przedmiotem zrealizowanej umowy było dostosowanie powyższego fragmentu linii E 20 do standardów technicznych pozwalających na jazdę 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Do najważniejszych zadań, które postawiano przez wykonawcami należało: modernizacja nawierzchni torowej, podtorza i odwodnień, przebudowa sieci trakcyjnej, zabudowa rozjazdów, przebudowa mostów i przepustów, przebudowa peronów oraz modernizacja przejazdów kolejowych. Licznie przybyłym gościom przedstawiono informacje dot. kolejnych etapów realizacji projektu, zakresu prac, kosztów i terminów ich wykonania oraz uzyskanych efektów, z których główne to:
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania linii przez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych
  • przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h
  • ograniczenie hałasu i drgań
  •  poprawa komfortu oraz standardu podróżowania
  • zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych
  • poprawa warunków ekologicznych oraz zmniejszenie oddziaływań linii kolejowej jako bariery dla migracji małych zwierząt
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., reprezentanci wykonawcy projektu -konsorcjum "POLKORE E-20 LOT A" w skład którego weszły: TCHAS spol.s.r.o. reprezentowane przez TCHAS Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Sp. z o.o., PEBEK Sp. z o.o. (Radom), Zakład Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. (Kraków), przedstawiciele Ambasady Czeskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz media: Kurier PKP, Rynek Kolejowy i Puls Biznesu. Na zakończenie uroczystości Pan Krzysztof Celiński - Prezes Zarządu PKP PLK S.A.  wręczył przedstawicielom wykonawcy list gratulacyjny i podziękował za ogromne zaangażowanie, wspaniałą współpracę oraz terminowe i rzetelne wykonanie prac. prezentacjainformacja prasowa