Powrót

Za 60 milionów zł zostaną zmodernizowane perony stacji Katowice

Obecnie na ukończeniu są prace w obrębie peronu nr 1, zaś po ich ukończeniu rozpoczną się prace na kolejnych trzech peronach oraz pozostałych elementach infrastruktury kolejowej stacji Katowice
w następującym zakresie:
 • odbudowa nawierzchni kolejowej i wzmocnienie podtorza,
 • rewitalizacja konstrukcji przejść pod torami,
 • odbudowa/wykonanie i montaż wiat peronowych na peronach: 1, 2, 3 i 4,
 • zabudowa zadaszenia międzytorzy,
 • przebudowa schodów: zejść z peronów do przejścia zachodniego i wschodniego,
 • przebudowa krawędzi i nawierzchni peronów 2, 3 i 4,
 • wykonanie fundamentów pod wiaty,
 • zabezpieczenie sześciu szybów dźwigów towarowych,
 • przebudowa instalacji wodociągowej, p-poż, kanalizacyjnej, odwodnieniowej i kablowej w obrębie peronów 2, 3, 4 oraz ciepłociągu,
 • przebudowa budynku posterunku dyżurnego ruchu na peronie 3,
 • montaż w przejściu środkowym trzech dźwigów platformowych na perony 1, 2, 3 dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowa istniejących schodów ruchomych i schodów granitowych na nowe, dwukierunkowe schody ruchome,
 • przebudowa instalacji elektroenergetycznych,
 • przebudowa sieci trakcyjnej nad torami 1-10,
 • budowa kanalizacji kablowej wielootworowej,
 • wymiana sygnalizatorów i przytorowych elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym przy torach,
 • przebudowa systemu informacji wizualnej podróżnych,
 • przebudowa systemów: sygnalizacji czasu, informacji akustycznej i telewizji użytkowej do obserwacji peronów i przejść pod torami,
 • budowa dźwiękowego systemu ostrzegania na stacji.
Celem modernizacji infrastruktury jest poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej na stacji Katowice. Kontrakt o wartości 60 977 619,00 PLN brutto zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. z Krakowa. Zadanie będzie finansowane ze środków budżetowych oraz ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace zostaną wykonane do końca 2012 roku.

 

Jacek Karniewski

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach


Zadanie „Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2,3,4" prowadzone jest w ramach programu inwestycyjnego: „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1,137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa".