Powrót

Z Krakowa do Rzeszowa w mniej niż półtorej godziny

Modernizacja linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę jest jedną z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Dotychczas wymieniono ponad 116 km torów i 107 km sieci trakcyjnej na szlakach. Przebudowano już 17 peronów oraz 76 obiektów inżynieryjnych  jak mosty, wiadukty i przepusty. Obecnie na modernizowanym odcinku prowadzone są prace w 21 lokalizacjach: tj. na 9 odcinkach torów i na 12 stacjach. W 10 lokalizacjach przebudowano obydwa tory, dostosowując je do prędkości 160 km/h. 

Po zakończeniu prac na trasie podwyższy się standard obsługi pasażerów, a czas przejazdu pomiędzy Krakowem a Rzeszowem wyniesie mniej niż półtorej godziny. Zastosowane wyższe perony (55 cm, wobec obecnych 30 cm) ułatwią podróżnym z dziećmi w wózkach lub ciężkimi bagażami wsiadanie i wysiadanie z pociągów. 

Modernizacja jest wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym. Wiąże się z całkowitą rozbiórką istniejącej linii kolejowej i budową jej od nowa, w nowym kształcie umożliwiającym podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 160 km/h. Obejmuje ponad 138 km linii kolejowej wraz z montażem nowego typu sieci trakcyjnej, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torowych na 16 stacjach. 

Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad. Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynne sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów.

Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E30, która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego, biegnącego z Niemiec, z Drezna, dalej na wschód do przejścia granicznego Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do Lwowa i Kijowa. Podwyższenie parametrów linii będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu, zwiększając tranzyt towarowy.

Koszt modernizacji linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III POIiŚ 7.1-30, wyniesie ok. 3,4 mld PLN, z czego kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ok. 1,9 mld  PLN. Zakończenie całej modernizacji zaplanowane jest w 2015 roku.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177
rzecznik@plk-sa.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.