Powrót

Wyjaśnienie do artykułów

            Redakcje "Rynek Kolejowy" i "Dziennik Gazeta Prawna" W odpowiedzi na publikację zamieszczoną dziś na stronie internetowej „Rynku Kolejowego” („PKP PLK zakazuje jazdy „do kilometra”) i powołującą się na nią informację zamieszczoną na stronie Dziennik.pl („PKP zlikwiduje pociągi nad morze”) informuję, że:

   1. Nie jest prawdą, iż sprawa dotyczy zmian w przepisach („RK”) lub też „najnowszego zarządzenia” („Dziennik.pl”). Obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz. 1444) reguluje tę sprawę w sposób następujący: „Pociągi tego samego kierunku jazdy powinny kursować po danym torze szlakowym w odstępach posterunków następczych” („posterunki następcze” to stacje w rozumieniu przepisów o ruchu kolejowym).

   2. Prowadzenie ruchu pociągów z zastosowaniem tej zasady gwarantuje pełne bezpieczeństwo dzięki urządzeniom sterowania ruchem kolejowym. Jazda pociągu do wybranego punktu między stacjami i z powrotem nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa. Przygotowywany przez PLK projekt nowelizacji instrukcji Ir-1 o prowadzeniu ruchu pociągów zakłada dopuszczenie w pewnych określonych przypadkach możliwość takiej jazdy. Dotyczy to linii o niewielkim natężeniu ruchu kolejowego, na których nie ma zainstalowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

   3. Nie jest dopuszczalne wyłączanie samoczynnej blokady liniowej specjalnie dla wybranych pociągów. Zagrażałoby to bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Prowadzenie ruchu w oparciu o rozkazy szczególne jest możliwe tylko w wyjątkach przypadkach.

   4. Niewłaściwie został przez dziennikarzy odczytany punkt 2 pisma PLK do przewoźników (vide odnośnik na stronie „RK”). Przepisy nie uniemożliwiają prowadzenia ruchu pociągów do końcowych punktów linii kolejowych, nawet jeżeli nie są one stacjami w rozumieniu przepisów o ruchu kolejowym. W związku z tym nie są uzasadnione obawy, że PLK nie będzie przyjmować zamówień w takich relacjach (pociągi np. do Łeby, Ustki, Ciechocinka, Mielna, Trzebnicy). Za mylący Czytelników i nieprawdziwy należy zatem uznać tytuł artykułu na stronie Dziennik.pl („PKP zlikwiduje pociągi nad morze”). Pociągi nad morze pojadą.

 

Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Krzysztof Łańcucki