Powrót

Wygodniejsza podróż na trasie Rzeszów – Przemyśl

W tym roku za ponad 25 mln zł zarządca infrastruktury zmienia stacje Jarosław i Przemyśl oraz szlaki Żurawica – Przemyśl i Przemyśl – Hurko. Na stacji Jarosław dla podróżnych powstaje dłuższy 400 m peron. Wyposażony będzie w nowe wiaty, oświetlenie i tablice informacyjne. Dodatkowo remont wiaduktu i przejścia podziemnego zapewni bezpieczne przejście. 

Dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności zamontowane będą platformy przyporęczowe. 

W Przemyślu remont przejścia poprawi komunikację między peronami, natomiast montaż platform przyporęczowych umożliwi lepszy dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dzięki wymianie szyn na stacji będzie też sprawniejsza obsługa ruchu kolejowego.

Efektem prac na torach, na odcinkach Żurawica – Przemyśl i Przemyśl – Hurko, będzie zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pociągów i skrócenie czasu przejazdu dzięki podniesieniu prędkości – miejscami z 60 km/h do 120 km/h. Zapewni to wymiana szyn (na szlaku Przemyśl – Hurko) oraz remont 5 wiaduktów i 1 mostu, a także wymiana szyn w obu torach (na szlaku Żurawica – Przemyśl).

Polskie Linie Kolejowe w latach 2010-14 na poprawę linii Rzeszów - Przemyśl -  Medyka przeznaczyły prawie ćwierć miliarda zł (netto). Na trasie wymieniono na nowe 139 km torów i kilkanaście rozjazdów, 65 km sieci trakcyjnej. Przebudowano 47 mostów, wiaduktów i przepustów. Przebudowa 50 przejazdów kolejowo drogowych m.in. w miejscowości Krzemienica, Grzęska, Kosina podniosła poziom bezpieczeństwa. Pasażerowie korzystają z lepszej obsługi na stacjach Strażów, Łańcut, Rogóżno oraz przystankach Rzeszów Załęże, Krzemienica, Głuchów, Kosina, Grzęska, Pełkinie. 

W latach 2016-18 planowane są kolejne prace na trasie Rzeszów -  Przemyśl – granica państwa. Przywrócą one prędkość pociągów do 120 km/h i umożliwią skrócenie czasu przejazdu. 

Dzięki modernizacji linii Kraków – Rzeszów i Rzeszów – Przemyśl podróż z Krakowa do Przemyśla nie przekroczy 3 godzin.
Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 153