Powrót

Wydanie decyzji środowiskowych - wszczęcie postępowania adminstracyjnego

Informujemy, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego ba budowie drogi kolejowej Warszawa-Rzeszów, przez Kolbuszową, na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice - Rzeszów, woj. podkarpackie, zlokalizowanego na terenie powiatu tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i rzeszowskiego.
  • zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania czytaj oraz pisma w sprawie przedmiotowej inwestycji skierowane do Państwowych Inspektorów Sanitarnych w Tarnobrzegu, Kolbuszowej oraz Rzeszowie czytaj ….