Powrót

Wybór oferty na modernizację linii kolejowej Nr 403 Wałcz – Kalisz Pom.- Ulikowo


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie uprzejmie informuje, że 16 marca2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 403 Wałcz – Kalisz Pom.- Ulikowo”.  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim.  Cena oferty wynosi: 18 059 200,00 PLN netto, 22 032 224,00 PLN brutto. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Romana Nakoneczna
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie