Powrót

Wybor ofert na modernizacje linii kolejowej nr 402 Goleniów- Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin- Goleniów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie uprzejmie informuje, że 16 marca2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów”.  

W postępowaniu przetargowym wzięło udział pięć konsorcjów z których najkorzystniejszą ofertę na kwotę 59 604 855,58 PLN brutto złożyło konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim. Pozostałymi uczestnikami tego konsorcjum są; Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z Gdańska oraz Heitkamp Rail GmbH Oddział w Polsce. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Romana Nakoneczna
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie