Powrót

Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach porojektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie  informuje, że 18 marca 2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453)”. Spośród 9 ofert, najkorzystniejszą zaproponowało konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. Pruszków, Strabag Rail GmbH Niemcy, Trakce a.s. Republika Czeska, Trakce-Tor Sp. z o.o. Polska. Cena oferty wynosi:  29 551 006,36 PLN brutto. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.   Romana Nakoneczna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie