Powrót

Współpraca z przewoźnikami na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

Pociągi na torach stacji fot. Wlodzimierz Włoch

- Podjęta przez nas inicjatywa jest odpowiedzią na głos branży dot. poprawy jakości ruchu kolejowego. Przy wsparciu przewoźników podejmujemy dodatkowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na przejazdach oraz w zakresie usprawnienia podróży i przewozu towarów. Wspólnie szukamy obszarów do optymalizacji – podkreśla Michał Gil, członek Zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewoźnicy będą mogli składać do zarządcy infrastruktury pomysły mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa oraz mające wpływ na usprawnienie ruchu kolejowego. Każde zgłoszenie będzie analizowane pod kątem obowiązujących przepisów. Zarządca infrastruktury rozważy także zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach. Złożone wnioski pozwolą na wychwycenie sytuacji potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu i tym samym szybko podjąć działania naprawcze.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229