Powrót

Wspólny monitoring PKP PLK i Sulejówka poprawi bezpieczeństwo

Wszystko jak na dłoni

Osiem nowych kamer – w tym 4 kamery szybkoobrotowe i 4 stacjonarne będzie obserwować teren administrowanej przez PLK stacji PKP Sulejówek. Urządzenia, w celu zapewnienia jak najszerszego pola widzenia zostaną zamontowane wysoko na słupach oświetleniowych i energetycznych. Kamery stacjonarne, zapewniające obraz o wysokiej rozdzielczości zostaną z kolei wykorzystane do obserwacji przejścia podziemnego na stacji. Każde z urządzeń będzie chronić obudowa wandalo-odporna.

- Kwestia bezpieczeństwa jest wspólną sprawą miasta i kolei. Takie rozwiązanie na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Sulejówka i pasażerów pociągów – mówi Arkadiusz Śliwa, burmistrz Sulejówka. - Kamery obejmą zasięgiem nie tylko perony, okolice dworca i tereny przydworcowe, ale także parking samochodowy po drugiej stronie torów. Obrotowe urządzenia będą miały możliwość sterowania i wykonywania dużych zbliżeń przez operatora, co umożliwi podjęcie szybkich działań w sytuacjach kryzysowych i identyfikację ewentualnych sprawców - mówi Jan Strzelczak zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

2 kamery szybkoobrotowe i 2 stacjonarne zaplanowano także na obszarze stacji PKP Miłosna oraz w okolicach targowiska miejskiego w Sulejówku, gdzie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych mają strzec 4 kamery stacjonarne. Chodzi o to, by podnieść maksymalnie bezpieczeństwo w tych obszarach a kolejowe i miejskie obiekty uchronić przed aktami wandalizmu.

Bezpieczniej

Sygnał z poszczególnych urządzeń z wykorzystaniem łącza radiowego będzie transmitowany do węzła sieci miejskiej i Dyżurnego Komendy Policji w Sulejówku. Obserwację kamer przez całą dobę mają prowadzić policjanci, którzy w razie sytuacji kryzysowej na terenie kolejowym o pomoc poproszą patrole Straży Ochrony Kolei. Obie służby, jak również służby miejskie będą ze sobą współpracować.

Kilka zadań, jeden przetarg

Przetarg na wspólny monitoring obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sytemu w Sulejówku, w tym również na terenach zarządzanych przez PLK. Kamery zamontowane w miejscach uznawanych za newralgiczne, pomogą w zapewnieniu pasażerom podróżującym koleją, ale też okolicznym mieszkańcom poczuć się bezpieczniej. Całodobowa obserwacja pozwoli też na sprawne działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii sieci światłowodowej, będzie można również w każdej chwili, w dowolnym miejscu utworzyć Centrum Monitoringu – tam gdzie dociera sieć światłowodowa. Z uwagi na bezpieczeństwo danych, nagrania będą archiwizowane.

 

Kontakt dla mediów:
 Joanna Kubiak
 Zespół prasowy
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 rzecznik@plk-sa.pl
 T: + 48 571 370 013