Powrót

Wkrótce szybciej z Łowicza do Łodzi
31 marca 2010 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zawarły umowę na dofinansowanie modernizacji linii kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę ponad 81 milionów zł.

Jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 15 z Bednar do Zgierza została wyłączona z ruchu pasażerskiego przez dwoma laty wskutek złego stanu technicznego. Od tej pory był tam prowadzony w niewielkim zakresie wyłącznie ruch towarowy. Plany modernizacji przewidują przywrócenie prędkości konstrukcyjnej 90km/h dla pociągów pasażerskich, co w konsekwencji spowoduje skrócenie czasu przejazdu pociągów na odcinku Łowicz – Łódź Kaliska z ok. 2,3 godziny do około 1 godziny. Zakres prac na odcinku o długości 47 km obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni torowej, wymianę 12 kompletów rozjazdów oraz modernizację 43 przejazdów drogowych. Nawierzchnia torowa będzie zabudowana nowymi szynami bezstykowymi i nowymi podkładami  strunobetonowymi z przytwierdzeniem sprężystym. Istniejąca podsypka zostanie mechanicznie oczyszczona i uzupełniona, a po czym nastąpi mechaniczna regulacja toru w planie i w profilu.
Całkowita wartość robót wyniesie 120 mln zł, przy współfinansowaniu zadania z Funduszu Kolejowego w wysokości ok. 39 mln zł.

Podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu stanowi punkt wyjścia do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót i wyłonienie wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi na przełomie lipca i sierpnia br. i zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się w III kwartale 2011 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147
 Przedmiotowy projekt finansowany będzie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 i Funduszu Kolejowego.