Powrót

Wkrótce szybciej i bezpieczniej na trasie Warszawa – Gdynia

W ramach modernizacji zaplanowano wymianę ponad 200 km torów. Przebudowanych, wyremontowanych lub wybudowanych na nowo zostanie ponad 200 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 mostów kolejowych, 3 mosty drogowe, 25 wiaduktów kolejowych, 18 wiaduktów drogowych, 137 przepustów oraz 11 przejść pod torami tj. 8 przejść dla pieszych i 3 dla zwierząt. Projekt zakłada również budowę 220 urządzeń do odpłaszania zwierząt a także likwidację 67 przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn co podwyższy bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz drogowego.

Obecnie intensywne prace trwają na całej długości modernizowanego odcinka linii E65 Warszawa – Gdynia, w tym na obszarze LCS Malbork, czyli od stacji Szymankowo do granicy na rzece Liwa (granica województwa pomorskiego).

W ramach Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Iławie, na szlaku Montowo – Zajączkowo Lubawskie zakończono przebudowę dwóch torów wraz z siecią trakcyjną oraz obiektami inżynieryjnymi. W samym Zajączkowie Lubawskim trwa budowa przejścia pod torami oraz budowa wiaduktu kolejowego. W miejscowości Rakowice zamknięto tymczasowo jeden tor w celu jego przebudowy na szlaku Rakowice – Iława, na którym ukończono już przebudowę drugiego toru wraz z siecią trakcyjną oraz zmodernizowano peron na przystanku osobowym Smolniki. Na stacji kolejowej Iława Główna zakończyła się przebudowa części torów wraz z siecią trakcyjną i rozjazdami. Obecnie trwa także budowa nastawni Lokalnego Centrum Sterowania.
Prace na szlaku Iława – Ząbrowo wiążą się z przebudową torów  na stacji Ząbrowo, budową przejścia podziemnego, wznoszeniem czterech dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami kolejowymi. Prace polegające na przebudowie części toru wraz z siecią trakcyjną ukończono na szlaku Radaki – Susz. Na stacji kolejowej Redaki trwa wciąż przebudowa torów wraz z siecią trakcyjną oraz budowa przejścia pod torami. W miejscowości Susz zakończono budowę toru nr 2 wraz z peronem. Budowany jest tor na  nr 1 wraz z przejściem pod torami oraz peron i wiadukt drogowy.

W ramach Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Malbork
, w okolicy Prabut trwają prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu odpowiedniej ilości materiałów i sprzętu. W ramach tych działań, z początkiem września, zamknięto tor nr 1 oraz wybudowano skarpę pod rozjazdy. Na szlaku kolejowym Prabuty – Mleczewo, na odcinku Prabuty – Mikołajki Pomorskie zakończono roboty na torze nr 2, a 4 września odebrano i oddano do eksploatacji tor nr 2. Obecnie zamknięto tor nr 1 i przystąpiono do demontażu sieci trakcyjnej i torowiska.
Na stacji Mleczewo trwają prace torowe na torach oraz budowa peronu nr 1. Pomiędzy miejscowościami Dąbrówka Malborska a Malbork trwają prace wykończeniowe przy budowie toru. W samym Malborku trwa budowa peronu oraz modernizacja nastawni kolejowej. Zakończono już budowę wiaduktu pod torem. Trwa budowa peronów w Kałdowie i Stogach Malborskich oraz prace sieciowe w ramach szlaku Szymankowo – Malbork. Na stacji Kolejowej w miejscowości Szymankowo trwa budowa torów.
 
Prace prowadzone są w ramach dwóch kontraktów na roboty budowlane. Konsorcjum firm w składzie Budimex S.A., Tchas Polska Sp. z o.o. oraz Eiffage Budownictwo Mitex S.A. to wykonawcy w obszarze LCS Iława. Za modernizację obszaru LCS Malbork odpowiedzialne jest konsorcjum, któremu przewodniczy spółka Trakcja Polska. Obie umowy opiewające na kwotę ponad półtora miliarda złotych współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Całkowity koszt modernizacji linii przebiegającej przez Iławę i Malbork między stacją Montowo a Szymankowem to 2 226 261 754,58 złotych.  Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków UE, podpisanej 29 czerwca 2012 maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 428 789 454,52 zł.

Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest na IV kwartał 2013 roku.


Pełna nazwa projektu:
POIiŚ 7.1-1.3 ,,Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork’’Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
Opracowanie: Pert Public Relations Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko