Powrót

Większe możliwości dla ruchu towarowego w Zagłębiu Dąbrowskim

Inwestycja poprawi ruch towarowy na bardzo ważnych liniach towarowych nr 154 między stacjami Łazy – Dąbrowa Górnicza Towarowa i nr 171 na odcinku DG Towarowa – Kozioł oraz Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik. 

Lepsze warunki przewozu towarów umożliwią nowe urządzenia sterowania ruchem pociągów zamontowane w nowej (DTA) i modernizowanej (DTC) nastawni na stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa. Nastawnia DTA zapewni sprawne prowadzenie pociągów również na obszarze nieczynnego od lat posterunku Okradzionów. Obiekt zastąpi 3 dotychczasowe nastawnie oraz obsłuży cały ruch pociągów przyjeżdzających i wyjeżdzających ze stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa, zarówno w kierunku stacji Łazy (przez Okradzionów – linia 154) jak i Dąbrowy Górniczej Wschodniej (przez Kozioł – linia 171). Nastawnia DTC obejmie dotychczasowe dwa okręgi manewrowe i przejmie prowadzenie ruchu manewrowego pomiędzy stacją Dąbrowa Górnicza Towarowa, a bocznicami wielkich zakładów przemysłowych jak ArcelorMittal czy Koksownia Przyjaźń. 

Na obu nastawniach zabudowane zostaną nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem pociągów zwiększające zdolności przewozowe stacji, przy znacznie zwiększonym bezpieczeństwie ruchu kolejowego.

W ramach zadania wymienione będzie m.in. 19 rozjazdów, ok. 5 km sieci trakcyjnej. W terenie wymienione zostaną semafory, oświetlenie, system łączności oraz zamontowany będzie monitoring. Sprawną jazdę składów w zimie zagwarantuje elektryczne ogrzewanie rozjazdów. 

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego jest realizowane w ramach zadania „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach nr 154, 171, 661”

Prace zakończą się w IV kwartale 2017 roku. Wartość 29 mln zł. 


Lepszy transport kolejowy na Śląsku 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie prowadzą działania, których celem jest lepszy transport kolejowy. Odbywa się to przez przywrócenie do ruchu wyłączonych torów stacyjnych, zwiększenie przepustowości ważnych ciągów komunikacyjnych towarowych oraz zapewnienie sprawniejszego wyjazdu pociągów towarowych ze Śląska. W ubiegłym roku za ponad 100 mln zł wyremontowano w regionie ponad 90 km torów. W 2016 r. za 104,5 mln zł zostanie wyremontowanych na Śląsku ponad 80 km torów. 
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239