Powrót

Wdrażanie kolejowego korytarza towarowego Bałtyk - Adriatyk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 22 października br. były gospodarzem inauguracyjnego spotkania, które zorganizowała .Rada Zarządzająca korytarza 5 tworzona z przedstawicieli zarządców infrastruktury Polski (PKP PLK S.A.), Czech (SŽDC), Słowacji (ŽSR), Austrii (ŐBB-Infrastruktur AG), Włoch (RFI) oraz Słowenii (SŽ) i słoweńskiego organu alokacyjnego (AŽP). 
W programie spotkania z Grupami Doradczymi tj. przewoźnikami oraz właścicielami i zarządcami terminali przedstawiono m.in. zagadnienia postępu we wdrażaniu korytarza, zasad współpracy z Grupami Doradczymi oraz wdrażanie korytarzy w kontekście europejskiej polityki transportowej.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na kwestie dostosowania infrastruktury kolejowej do płynnego i sprawnego przejazdu pociągów towarowych oraz współpracy między terminalami, przewoźnikami oraz zarządcami infrastruktury w zakresie plan inwestycji i działalności biznesowej.
Spotkanie potwierdza, iż wdrażanie korytarzy towarowych jest jednym z priorytetów polityki transportowej, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.  Zaangażowanie w ten proces wszystkich uczestników rynku, tj. zarządców infrastruktury, przewoźników i terminali, przyniesie wartość dodaną dla całego europejskiego sektora transportu.
Korytarz towarowy nr 5 jest wdrażany na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 z dnia 22 września 2010r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, które zostało opublikowane dnia 20 października 2010r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa zasady tworzenia i organizacji międzynarodowych korytarzy kolejowych przeznaczonych dla konkurencyjnego transportu towarowego. 
Na mocy Rozporządzenia utworzone zostanie 9 tzw. „pierwszych korytarzy towarowych”, wśród nich korytarz 5: (Bałtyk-Adriatyk) Gdynia – Katowice – Ostrawa/Żylina-Bratysława/Wiedeń - /Klagenfurt – Udine - (Wenecja - Bolonia/Rawenna) / Triest / -/Graz – Maribor – Lublana - Koper/Triest. 
Termin wdrożenia korytarza nr 5 ustalono na 10 listopada 2015 r. W 2014 decyzją Rady Zarządzającej zostanie utworzone dla tego korytarza Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych z siedzibą w Warszawie. 

Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900