Powrót

Ważna inwestycja dla ruchu towarowego na Śląsku

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej na przebudowę infrastruktury kolejowej na odcinku Krupski Młyn – Lubliniec linii kolejowej nr 152 w zakresie układu torowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych oraz realizację na podstawie dokumentacji całości robót inwestycyjnych w tym:   1. Robót nawierzchniowych, podtorowych i drogowych:
 • przebudowa nawierzchni kolejowej,
 • przebudowa 11 przejazdów kolejowych,
 • naprawa i przebudowa obiektów inżynieryjnych,
 • wymiana gruntu, wzmocnienie podtorza,
 • wycinka drzew / 2000 sztuk /,
 • karczowanie krzewów.
2. Robót branży elektroenergetycznej:
 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • przebudowa zasilania urządzeń przejazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego przejazdów kat. A.
3. Robót branży automatyki i telekomunikacji:
 • wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych,
 • wymiana kabli do napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów i obwodów torowych,
 • wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach.
4. Rozbiórkę budynku nastawni.   Inwestycja ta usprawni ruch pociągów poprzez likwidację ograniczeń prędkości na szlaku i przywrócenie prędkości V=100 km/h oraz pozwoli na uproszczenie układu torowego i eliminację awaryjnych rozjazdów. Linia kolejowa nr 152 jest linią kategorii pierwszorzędnej, dwutorową, zelektryfikowaną, znaczenia państwowego, usytuowaną w korytarzu międzynarodowych przewozów kombinowanych na podstawie Umowy Europejskiej AGTC.   Umowa o wartości 24 456 283,81 zł brutto jest finansowana z budżetu państwa. Zakończenie prac planowane jest do 30 Listopada 2011 r.  

Jacek Karniewski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach