Powrót

Warszawa – Lublin, największy projekt KPK rozpoczęty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś (29 maja) dwie z trzech zasadniczych umów na modernizację linii Otwock – Lublin: To kontrakty Pilawa – Dęblin o wartości 735 mln zł i Dęblin – Lublin o wartości 930 mln zł. Łączna wartość podpisanych kontraktów to niemal 1,7 mld zł. W najbliższych dniach podpisana będzie trzecia umowa Pilawa – Otwock o wartości 479,2 mln zł.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podsekretarz stanu Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, Ireneusz Merchel, Prezes PLK .

- Rozpoczynamy dzisiaj realizację największego projektu zapisanego w Krajowym Programie Kolejowym - modernizację linii kolejowej z Warszawy do Lublina. Podpisane dziś umowy to kolejny dowód na znaczne przyspieszenie realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Zrealizujemy tę inwestycję w dwóch etapach, jako pierwszy zmodernizujemy odcinek Otwock – Lublin. Jestem przekonany, że inwestycja ta przyniesie korzyści mieszkańcom regionów, zwłaszcza Polski wschodniej i doskonale wpisuje się w nasz program unowocześniania sieci polskiej kolei - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Modernizacja zwiększy komfort i skróci czas podróży. Przejazd najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem z prędkością do 160 km/h, po zakończeniu modernizacji całego odcinka od Warszawy do Lublina, zajmie 1,5 h. Będzie można uruchomić większą liczbę połączeń lokalnych i regionalnych. Pasażerowie skorzystają z nowoczesnych peronów.

- Wiemy, że inwestycja oczekiwana jest zwłaszcza przez mieszkańców województwa lubelskiego. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować pomiędzy stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. Kompleksowa modernizacja to nowe możliwości dla przewozów regionalnych i międzyregionalnych. „Siódemka” stanowi bowiem główny szlak kolejowy łączący Lublin z ważnymi ośrodkami regionu oraz Polski - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


Nowe przystanki, komfortowe stacje 

Modernizacja linii zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do kolei w Lublinie. W mieście będzie nowy przystanek - Lublin Zachód. Na trasie do Otwocka przebudowane będą 34 stacje i przystanki. M.in. zwiększy się komfort obsługi na stacjach: Lublin, Dęblin, Puławy, Nałęczów, Garwolin, Pilawa, Otwock. Dzięki temu pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów, wyposażonych w nowe wiaty, siedzenia oraz system informacji pasażerskiej. Obiekty będą bardziej funkcjonalne, lepiej oznakowane i oświetlone. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Będzie 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z windami: Lublin, Lublin Zachód, Motycz, Nałęczów, Puławy Miasto, Dęblin, Sobolew, Garwolin, Pilawa, Celestynów, Otwock.

- Modernizacja trasy Warszawa – Lublin jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców województwa lubelskiego. Pozwoli na dobre skomunikowanie Lublina z Warszawą oraz innymi ośrodkami regionu i Polski. Zyskają nie tylko mieszkańcy, ale cały region. Zwiększy się jego atrakcyjność, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów – powiedział Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. 


Krótsza podróż – szybki tor 

W ramach prac między Lublinem a Otwockiem PLK zmodernizują 150 km torów i sieci trakcyjnej do prędkości 160 km/h. Budowa drugiego toru między Otwockiem a Pilawą zdecydowanie zwiększy możliwości przejazdu pociągów. Modernizacja obejmie też 17 wiaduktów kolejowych oraz 31 mostów kolejowych. 

Ważnym efektem inwestycji będzie wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zapewnią to m.in. 3 nowe lokalne centra sterowania w: Pilawie, Dęblinie i Lublinie. Wymienione zostaną też 383 rozjazdy i urządzenia sterowania. Bezpieczniej będzie na przejazdach kolejowo-drogowych. Na 68 przejazdach PLK zamontują dodatkowe urządzenia i rogatki. Dwa nowe tunele drogowe całkowicie wyeliminują problemy z przejazdem przez tor.


Przygotowane zmiany w komunikacji

Od połowy czerwca do grudnia 2018 roku między Pilawą a Lublinem będą obowiązywały zmiany w komunikacji. Pociągi z Warszawy do Lublina pojadą objazdem, linią nr 30, przez Lubartów, Parczew, Radzyń Podlaski, Łuków i dalej linią nr 2 przez Siedlce i Mińsk Mazowiecki. Mieszkańcy Lubartowa, Parczewa i Radzynia Podlaskiego zyskają bezpośrednie połączenie ze stolicą, a pasażerowie z Łukowa z Lublinem.  

Trasę pomiędzy Lublinem a stolicą obsłuży 8 par pociągów (w tym 1 para wyłącznie weekendowa), a najszybsze pokonają ją w 2 h 48 min. W miejsce pociągów PKP IC na odcinkach Lublin – Nałęczów, Lublin – Dęblin, Dęblin – Łuków, Puławy Miasto – Łuków oraz Garwolin – Lublin pojadą autobusy. W 2019 roku prace przeniosą się na odcinek między Otwockiem a Pilawą. 


Podpisane umowy:

Prace na odcinkach Pilawa – Dęblin i Dęblin - Lublin wykonają dwa konsorcja. Pierwszy odcinek Pilawa – Dęblin zostanie zmodernizowany przez konsorcjum spółek Mostostal Kraków S.A., PKP Energetyka S.A. i Schweerbau GmbH & Co. Kg Bauunternehmen za 735 mln zł. Na drugim odcinku Dęblin - Lublin prace wykona konsorcjum spółek Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o., Construzioni Linee Ferroviarie S.p.A., „Zhol zhondeushi Company” LLP za 930,5 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,  na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I (POIiŚ 5.1-11.1)”. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ  wynosi ponad 2,9 mld zł. 


MODERNIZACJA W LICZBACH:
Modernizacja linii na odcinku Lublin – Otwock obejmuje: 
 • 17 stacji: 
  • Otwock, Celestynów, Pilawa, Garwolin, Łaskarzew, Sobolew, Życzyn, Dęblin, Zarzeka, Puławy Azoty, Puławy, Klementowice, Nałęczów, Sadurki, Motycz, Lublin
 • 77 nowych peronów 
 • 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych z 16 windami: 
  • Lublin, Lublin Zachód, Motycz, Nałęczów, Puławy Miasto, Dęblin, Sobolew, Garwolin, Pilawa, Celestynów, Otwock
 • 355 km torów kolejowych i sieci trakcyjnej
 • 383 nowe rozjazdy
 • 71 przebudowanych obiektów inżynieryjnych, największe to:
  • most na Wieprzu 170 m, 
  • most nad Bystrzycą 46 m,
  • tunele drogowe w Otwocku 64 m i 99 m,  
 • 3 nowe Lokalne Centra Sterowania; w Pilawie, Dęblinie i Lublinie
 • 42 zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe 
  

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239