Powrót

Warszawa linia obwodowa - PLK sprawdzają nowe wiadukty

Pasażerowie linii obwodowej zyskają oczekiwany standard obsługi. Końcowe prace widać na przystankach Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i na 8 peronie stacji Warszawa Zachodnia. Wykonawca montuje oświetlenie, nagłośnienie, monitoring oraz ławki i tablice informacyjne. Na wiaduktach nad Obozową, Górczewską, Wolską i Kasprzaka oraz między przystankami ułożone zostały nowe tory. Rozwieszona jest sieć trakcyjna. Wykonawca deklaruje, że prace zostaną zakończone do połowy sierpnia. Następnie rozpoczną się odbiory nowej infrastruktury. 

W niedzielę wykonawca planuje pierwsze próbne obciążenia nowych wiaduktów. Na obiekty nad ulicami Kasprzaka, Wolską, Zawiszy i Obozową wjedzie ponad stutonowa lokomotywa. Wówczas specjalna aparatura dokładnie zmierzy i sprawdzi parametry obiektów. Potwierdzone muszą być założenia, że spełnione są wszystkie wymagania techniczne m.in. do szybszych przejazdów i cięższych składów. Po zakończeniu próbnych obciążeń statycznych planowane są przejazdy pociągów z różną prędkością. Mierzone będą wszystkie niezbędne parametry linii kolejowej. Na linii kolejowej pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 80 km/h. 

Równocześnie trwa projektowanie nowego przystanku Warszawa Powązki. Budowa rozpocznie się na początku 2019 roku. Oprócz nowego peronu dostosowanego dla osób o ograniczonej mobilności, PLK wybudują także kładkę dla pieszych, łączącą Wolę i Żolibórz.

Dzięki inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego, realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 196 mln zł Warszawa zyska lepszy system komunikacji. Będą dwa nowe przystanki: Powązki i Koło. Budowa nowego węzła przesiadkowego Warszawa Młynów zwiększy możliwości komunikacyjne w stolicy – pasażerowie swobodnie przesiądą się z pociągu do metra przy ulicy Górczewskiej. Linia obwodowa będzie pełniła ważną rolę podczas przebudowy linii średnicowej. Wówczas pojadą nią pociągi dalekobieżne. Inwestycja jest ważnym elementem zmian komunikacji w aglomeracji warszawskiej. 

Podobne rozwiązania z Krajowego Programu Kolejowego,  sprzyjające lepszej komunikacji w miastach i aglomeracjach, realizowane są m.in. w Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Jeleniej Górze. Na sieci kolejowej przybywa nowych przystanków i miejsc, gdzie podróżny może sprawnie i wygodnie łączyć podróż koleją z innymi środkami komunikacji.

Projekt „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” współfinansowany z mechanizmu CEF – Łącząc Europę. Zgodnie z umową zakończenie w kwietniu 2019 rok.

,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
T: + 668 679 414