Powrót

Warszawa Główna znów dla podróżnych

Warszawa Główna potrzebna na czas modernizacji średnicy

Warszawa Główna położona jest na linii, która umożliwia wjazd z torów dalekobieżnych stacji Warszawa Zachodnia. Ograniczy zmiany, związane z modernizacją linii średnicowej. Będzie pełniła rolę uzupełniającą wobec Warszawy Gdańskiej, gdyż przejmie cześć pociągów.

Stacja powstanie na poziomie „0”. Do obsługi podróżnych zaplanowano 2 dwukrawędziowe zadaszone perony o długości ok. 350 m. Obiekty będą wyposażone w czytelne oznakowanie oraz ścieżki naprowadzające dla niedowidzących. PLK zamontują również na stacji nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sieć trakcyjną. 

Inwestycja przewiduje budowę nowej kładki dla pieszych ze ścieżką rowerową, która połączy od strony zachodniej perony stacji Warszawa Główna z ul. Kolejową oraz Al. Jerozolimskimi. Piesi będą mieli przestrzeń o szerokości 3 m. Rowerzyści - 2,5 m. Konstrukcja zyska zadaszenie i będzie przystosowana dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 


Warszawa Główna po modernizacji średnicy 

Stacja Warszawa Główna to w przyszłości wygodny węzeł komunikacyjny w centrum miasta. Wejścia na perony od strony wschodniej zaplanowano od ul. Towarowej, natomiast ze strony zachodniej powstanie zejście z kładki, która ma biec od ul. Kolejowej do Alei Jerozolimskich. 

Od czoła peronów do jezdni ul. Towarowej przewidziano plac dworcowy, na którym znajdziemy m.in. postój taksówek oraz parking Kiss & Ride. 

PLK planują również w ramach zadania budowę tymczasowej nastawni do sterowania stacją Warszawa Główna. Docelowo Warszawa Główna będzie sterowana ze stacji Warszawa Zachodnia, gdy powstanie tam Lokalne Centrum Sterowania (LCS) – w 2021 r.

Przetarg ogłoszono w systemie Projektuj i Buduj. Termin składania ofert wyznaczono do 12 czerwca. 

Prace zaplanowano w ramach projektu dofinansowanego z POIiŚ pod nazwą „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.


Stacja z przyszłością 
  • Warszawa Główna daje dodatkową przepustowość i zwiększa elastyczność kształtowania rozkładu jazdy przez przewoźników.
  • Na linię średnicową od strony zachodniej do Warszawy wjeżdża i będzie wjeżdżało więcej pociągów regionalnych niż od strony wschodniej. Warszawa Główna może przejąć część z nich, co będzie korzystniejszym rozwiązaniem niż przejazd przez średnicę. 
  • Warszawa Główna jest w zupełnie innej sytuacji niż 20 lat temu, gdy zamykano stację. Ruch pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zapewni sprawny dowóz do miasta, potrzebny dla rozrastających się przedmieść stolicy. 
  • Centrum miasta przesuwa się w okolice Warszawy Głównej i tam kolej przyjmie pasażerów


Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694480239

Pliki do pobrania