Powrót

W Zamościu kolejarze szkolą instruktorów nauki jazdy

Od czterech lat w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” organizowane są  specjalistyczne seminaria dla osób kształcących i egzaminujących przyszłych kierowców.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systematycznie zwiększają poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Budowane są nowe, bezkolizyjne przejazdy nad i pod torami, a stara infrastruktura jest regularnie modernizowana. Prowadzimy też działania edukacyjne. Szkolenia PLK dla instruktorów to większe bezpieczeństwo przyszłych kierowców – mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do tej pory, szkolenia odbyły się w ponad 20 miastach, a dodatkowe materiały dydaktyczne trafiły do 3 tysięcy szkół jazdy. W tym roku kolejna edycja warsztatów rozpoczyna się od spotkania w Zamościu. Uczestnikami warsztatów są instruktorzy i egzaminatorzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie PLK. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują materiały z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, które mogą wykorzystać podczas zajęć z przyszłymi kierowcami.

W trakcie spotkań ekspert, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., szczegółowo omawia zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei, bazując na doświadczeniu i analizach wielu zdarzeń. Przypomina też o ogromnym znaczeniu Żółtej naklejki, czyli nowego narzędzia wprowadzonego przez PLK i podnoszącego poziom bezpieczeństwa na kolei.

Na terenie województwa lubelskiego są 603 przejazdy i bezpieczne przejścia kolejowe. To 5% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i, przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych, gwarantuje bezpieczeństwo przy przekraczaniu torów.

Żółta Naklejka – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowym-drogowym

W ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono specjalne żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu, na którym się znajdują. Na każdej z nich są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym i po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii.

Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.

Kontakt dla mediów:
Marcin Kruszyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02