Powrót

W Skierniewicach pojedziemy bezpieczniej wiaduktem nad torami

Wizualizacja komputerowa wiaduktu drogowego nad szlakiem kolejowym. Widok z lotu ptaka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Miastem Skierniewice oraz wykonawcą budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Skierniewicach. Inwestycja jest korzystna dla kolei oraz ważna dla mieszkańców. Wzrośnie bezpieczeństwo podróży koleją. Będzie lepszy system komunikacji w regionie.

Budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 1 wraz z siecią dróg lokalnych stworzy lepszy system komunikacji w regionie. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na komfort podróżowania po mieście, ale także na lokalne bezpieczeństwo. Tworzymy bezpieczniejszą, komfortową i nowoczesną kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa wiaduktu drogowego nad dwoma torami ważnej linii Warszawa Zachodnia – Katowice oraz jednotorową łącznicą między linią Warszawa Zachodnia – Katowice i linią Skierniewice – Łowicz. Nowy obiekt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy na ul. Piłsudskiego/Zwierzynieckiej.

Bezpieczeństwo jest priorytetem w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i efektywnie wykorzystujemy wszystkie możliwości, by na styku dróg i kolei przejazdy zastępować bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Wspólna z Miastem Skierniewice inwestycja to kolejny projekt, który zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i poprawi system komunikacji w mieście i regionie – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie przygotowanej wcześniej dokumentacji projektowej. Sześcioprzęsłowy wiadukt nad torami o długości ok. 145 m zostanie wyposażony w chodniki dla pieszych i ścieżkę rowerową. Inwestycja obejmie też budowę układu drogowego (w tym dwa ronda), nowe oświetlenie, ekrany akustyczne, zatoki dla autobusów. Wzdłuż torów powstaną drogi serwisowe, które usprawnią ruch drogowy w Skierniewicach.

– Inwestycja to jedno z ważniejszych drogowych zadań realizowanych w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie nie tylko na komfort, ale także na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Drogowe zadanie będzie realizowane przy wsparciu ogromnych funduszy zewnętrznych. Dofinansowanie, które pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, jest rekordowym zastrzykiem zewnętrznych środków finansowych płynących do naszego miasta – powiedział Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic.

Wartość inwestycji to 37,1 mln zł. Kwotę w wysokości 34,49 mln zł przekazuje miasto. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury. PLK dołożą ok. 2,62 mln zł. Planowane zakończenie prac to grudzień 2022 r.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu dróg i torów

Budowa wiaduktu drogowego nad torami w Skierniewicach wpisuje się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują ten program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. W województwie łódzkim w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” powstanie wiadukt kolejowy w Gałkowie. Do programu zakwalifikowała się jeszcze budowa wiaduktu kolejowego w Andrespolu.

W całym kraju w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” o wartości 312,5 mln zł planowana jest budowa 25 obiektów, w tym 11 wiaduktów kolejowych, 11 wiaduktów drogowych, 2 przejścia dla pieszych pod torami i 1 wiadukt pieszo-rowerowy.

Bezpieczne skrzyżowania zrealizowano już w ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizowanych liniach m.in.: Poznań - Warszawa, Kraków - Rzeszów, Warszawa - Białystok i Warszawa - Lublin. Inwestycje są współfinansowane ze środków budżetowych oraz w ramach projektów unijnych.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02