Powrót

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Lubuskiego podpisano umowę o dofinansowanie dwóch projektów
30 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013. podpisano umowę o dofinansowanie projektów :
  •  „Modernizacja linii kolejowej Nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn”
  •  „Modernizacja linii kolejowej Nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.”
W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisali: Marcin  Jabłoński  - Marszałek Województwa Lubuskiego,
Tomasz  Hałas    - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Oddział Regionalny w Szczecinie podpisy złożyli: Józef  Matuszczak – Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie,
Helena Judkowiak – Gospodarek Zastępca Naczelnego Dyrektora ds.Ekonomiczno – Finansowych.
  • Projekt „Modernizacja linii kolejowej Nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn”
Kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi: 36 180 250,00  PLN. Dofinansowanie ze środków RPO WL  (60 %)  wynosi:  21 708 150,00 PLN. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie modernizacja linii kolejowej Nr 203 Tczew-Kostrzyn na długości 45 km. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację w zakresie nawierzchni, układów odwodnienia, obiektów inżynieryjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, peronów i wiat na wybranych przystankach osobowych. Linia przystosowana zostanie do parametrów eksploatacyjnych w zakresie prędkości wynoszącej 120 km/h dla autobusów szynowych oraz 70 km/h  i nacisku 221 kN dla ruchu towarowego. Na peronie 1 stacji Gorzów Wlkp. zostanie zamontowana winda dla usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp. jest ważnym centrum administracyjno – gospodarczym, a realizacja projektu pozwoli wykorzystać ten potencjał i przyniesie wymierne efekty dla regionu Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na marzec  2010 roku a zakończenie na koniec 2011 roku.
  •  „Modernizacja linii kolejowej Nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.”
Kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi: 28 092 900,00  PLN. Dofinansowanie ze środków RPO WL  (60 %)wynosi: 16 855 740,00 PLN. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie modernizacja linii kolejowej Nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp. przebiegającej przez powiaty: świebodziński, międzyrzecki i gorzowski. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację nawierzchni, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowych, oświetlenia oraz peronów i wiat. W efekcie modernizacji linia przystosowana zostanie do parametrów eksploatacyjnych w zakresie prędkości 100 km/h dla autobusów szynowych oraz prędkości 60 km/h i nacisku na oś 196 kN dla pociągów towarowych. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na marzec 2010 roku a zakończenie na koniec 2011 roku. Romana Nakoneczna
Rzecznik prasowy
Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Szczecinie