Powrót

W Olsztynie trzy nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei

Dzięki projektom Krajowego Programu Kolejowego, kolej staje się bardziej dostępna, przewidywalna i komfortowa Już wybudowane przystanki i kolejne, jak te w Olsztynie, realnie poprawiają warunki życia mieszkańców dużych aglomeracji i małych miejscowości – powiedział Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.

Olsztyn Likusy przy ul. Bałtyckiej, Olsztyn Redykajny przy ul. Hozjusza, Olsztyn Szkoła w pobliżu Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz największego olsztyńskiego jeziora Ukiel, a także dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście zapewnią mieszkańcom wygodniejsze podróże miedzy okolicznymi gminami a centrum Olsztyna.

Dzięki inwestycji znacząco poprawi się mieszkańcom Olsztyna dostęp do kolei. Budowane są nowe przystanki, z których szybko będzie można podróżować do centrum miasta w kierunku Morąga, Elbląga, Dobrego Miasta czy Braniewa. To oszczędność czasu, lepsze podróże do pracy czy szkoły – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa wykonawca prowadzi prace, które zapewnią sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Wzmocnił grunt i układa nowy tor. Montowane są słupy sieci trakcyjnej.

Nowe przystanki, to łatwiejsze podróże koleją. Wysokie perony pozwolą wygodnie wsiadać do pociągów. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie umożliwią bezpieczne przejście także po zmroku. Będą ławki, wiaty i czytelna informacja pasażerska. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zamontowane zostaną pochylnie, prowadnice i ścieżki dotykowe.

Mijanka na przystanku Olsztyn Likusy zwiększy przepustowość jednotorowej trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu po torach będzie mogło kursować więcej składów.

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni tunel pieszo-rowerowy na ul. Jeziornej, który zastąpi przejście w poziomie szyn. Będzie to dogodne dojście dla osób, które zechcą odwiedzić olsztyńską Plażę Miejską od strony ul. Bałtyckiej. Nowe tory i rozjazdy zapewnią sprawny przejazd pociągiem.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo” zrealizowany będzie z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego . Wartość prac to 66,1 mln zł netto. Zakończenie zasadniczych robót i udostępnienie trasy dla pociągów planowane jest w III kwartale br. Nowe przystanki planowane są dla pasażerowie w grudniu 2020 roku.

Sprawna kolej regionalna pod nadzorem LCS Szczytno

Nadzór prawie 170 km linii kolejowych na Warmii i Mazurach z jednego miejsca. Lokalne Centrum Sterowania w Szczytnie pozwala na sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii Olsztyn – Szczytno – Ełk i linii ze Szczytna do Szyman. Lepsze zarządzanie ruchem pociągów to efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dzięki modernizacji linii ze Szczytna do Ełku, możliwa jest obsługa kolejnych stacji i odcinków mazurskiego szlaku.

Na trasie Olsztyn – Szczytno – Ełk sprawne prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia, które zastąpiły układy przekaźnikowe oraz mechaniczne. Lokalne Centrum Sterowania w Szczytnie od grudnia 2019 r. nadzoruje ruch na odcinku Szczytno – Ełk, a od czerwca br. także możliwość mijania się składów w Drygałach. Dyżurni ruchu w Szczytnie śledzą pociągi na monitorach. Urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających składów. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na 41 przejazdów kolejowo-drogowych.

Dzięki przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii ze Szczytna do Ełku, zasięg Lokalnego Centrum Sterowania w Szczytnie objął kolejne stacje i tory. Lokalne Centrum Sterowania obejmuje nie tylko Szczytno, ale też stacje i przystanki Marcinkowo, Pasym, Szymany, Spychowo, Pisz, Drygały czy Szeroki Bór. Dzięki nowoczesnej technice na kolei możliwy jest nadzór z jednego miejsca nad 170 kilometrami kilku linii w województwie warmińsko-mazurskim. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym jest na linii Olsztyn – Ełk, Szczytno – Szymany i trasie z Szyman do lotniska Olsztyn-Mazury.

Nowoczesne lokalne centra sterowania (LCS) wspomagają pracę dyżurnych ruchu dzięki wspieraniu czynności ludzi przez systemy komputerowe. Możliwe jest prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem pociągów z jednego miejsca. Lokalne centra sterowania na bieżąco nadzorują i monitorują wszystkie parametry bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki temu zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne urządzenia zapewniają także większą przepustowość linii – możliwość kursowania większej liczby pociągów.

Modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Ełk na odcinku Szczytno – Pisz – Ełk realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartości projektu to ponad 300 mln zł. Zmodernizowana linia kolejowa, przy dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów ofercie przewoźników, to możliwość szybszych i wygodniejszych podróży ze Szczytna do Ełku. Pociągi pasażerskie już jadą w relacji Szczytno – Ełk nieco ponad. 2 godz., a czas jeszcze się skróci do 1,5 godz. Podróż na trasie Olsztyn – Szczytno – Ełk potrwa nieco ponad 2h.

Więcej informacji o projekcie na stronie inwestycyjnej plk-polskawschodnia.pl.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 571 370 301