Powrót

W Koninie, Kutnie i Łowiczu będą nowoczesne stacje

Trwają zaawansowane prace na linii E20 Warszawa – Poznań pomiędzy Swarzędzem a Sochaczewem. Demontowane są stare elementy torów i montowane nowe na trzech odcinkach: Swarzędz – Koło, Koło – Żychlin i Żychlin – Sochaczew. W przebudowę zaangażowanych jest nawet około 800 pracowników i 400 maszyn i pojazdów.

Na 130-kilometrowym odcinku pomiędzy stacjami Swarzędz – Koło wykonawca zdemontował już ponad 40 km starych torów. Między Koninem a Podstolicami zdjęta została sieć trakcyjna na dwóch torach, a pomiędzy Podstolicami  i Swarzędzem na jednym torze. Między Koninem a Swarzędzem ustawiono ponad 700 nowych słupów sieci trakcyjnej, a na odcinku Cienin – Konin ułożono nowe tory. Zaawansowanie robót sieciowych między Swarzędzem a Kostrzynem wynosi około 40%. W pracach obejmujących różne branże wykonawca angażuje koparki, walce, betoniarki, pociągi sieciowe, palownice, oczyszczarkę  i samochody ciężarowe. Przygotowane są podkłady i szyny potrzebne do przebudowy modernizowanego odcinka.

Pomiędzy Kołem a Żychlinem, na 68 km trwają jeszcze prace przy demontażu starych torów i sieci trakcyjnej, ale wykonawca rozwiesza już nową sieć trakcyjną i zgrzewa szyny na odcinku Krzewie – Kłodawa.

Pomiędzy Żychlinem a Sochaczewem, na 53 km postępują prace. Między Jackowicami a Żychlinem ustawiane są nowe słupy sieci trakcyjnej. Przygotowany jest już grunt pod nowe tory. Wykonawca przygotowuje się do układania podkładów i montowania szyn. W Łowiczu powstaje budynek Lokalnego Centrum Sterowania.

Będą wygodniejsze stacje

Na modernizowanej linii duże zmiany obejmą stacje. Podróżni otrzymają oczekiwany standard obsługi na wyższych wygodniejszych peronach, wyposażonych w informację wizualna i głosową i przystosowanych do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

W Kutnie prace na stacji skupiają się na konstrukcji nowych peronów. Ustawiane są ścianki peronowe. Trwają prace w przejściu podziemnym. Wykonawca montuje także nowe tory i rozjazdy. Widać prace przy nowym budynku lokalnego centrum sterowania.

Na stacji w Koninie stoją już ściany nowego peronu. Ułożone są tory. Trwają prace przy remoncie przejścia podziemnego, które zapewni wygodny i bezpieczny dostęp na perony. Podobnie w Podstolicach widać już nowy peron oraz tory.

W Łowiczu, trwa budowa peronu dwukrawędziowego. Wykonawca zdemontował także starą kładkę dla pieszych. Aby zapewnić komunikację, tymczasowo otwarte zostało bezpieczne przejście w poziomie szyn. Efektem prac PLK będzie nowe przejście podziemne wyposażone w windy.

Modernizacja torów, sieci trakcyjnej i obiektów między Warszawą a Poznaniem zwiększy możliwości przepustowe linii i pozwoli na przejazd znacznie większej liczby pociągów. Projekt zapewni sprawniejszy ruch regionalny i międzyregionalny. Nowe urządzenia, nowoczesne lokalne centra sterowania, nowe skrzyżowania bezkolizyjne i przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększą bezpieczeństwo. Dla pasażerów przebudowane stacje i przystanki będą spełniały oczekiwane standardy obsługi, będą dostosowane do potrzeb osób ograniczonej mobilności.

Modernizacja trasy Poznań – Warszawa, przebudowa układów stacji, zapewni także sprawną obsługę dłuższych pociągów towarowych i lepsze warunki dla przewozów cargo.

Więcej informacji o modernizacji linii E 20 Poznań – Warszawa na: www.poznan-warszawa.pl

 


Kontakt dla mediów:

Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 600 084 749


,,Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”