Powrót

Uzupełniony Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rada Nadzorcza wybrała Ireneusza Merchel na Prezesa Zarządu oraz Małgorzatę Kuczewską - Łaska na członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Antoniego Jasińskiego na członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Włodzimierza Żmudę na członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.
W kwietniu rozstrzygnięte zostanie postępowanie na członka Zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji.

- Rada Nadzorcza w terminie i zgodnie z przyjętą przez Radę procedurą dokonała wyboru prezesa i trzech członków Zarządu. Rada Nadzorcza jest przekonana, że są to osoby, które dobrze będą kierowały Spółką w obszarze utrzymania linii kolejowych oraz w procesie inwestycji – przekazał Mariusz Andrzejewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po zakończeniu procesu wyłaniania przez RN kandydatów, Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. składa się z: 1) Prezesa Zarządu – Ireneusz Merchel
2) Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji – Andrzej Pawłowski
3) Członka Zarządu- dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych – Małgorzata Kuczewska - Łaska
4) Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury – Antoni Jasiński
5) Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego – Włodzimierz Żmuda Postępowanie na wyłonienie Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji jest w toku.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239