Powrót

Uroczysty objazd na linii nr 71 Ocice- Rzeszów

W związku z inauguracją połączeń kolejowych od nowego rozkładu jazdy 2009/2010z Rzeszowa do Tarnobrzega oraz do Warszawy przez Stalową Wolę Rozwadów i Lublin, w dniu 18.01.2010 r. odbył się uroczysty objazd na odcinku linii kolejowej Rzeszów – Tarnobrzeg.
W objeździe udział wzięli parlamentarzyści i przedstawiciele: podkarpackich władz wojewódzkich i samorządowych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. oraz media.

W latach 2006-2009, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie zrealizował zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową,  na linii nr 71 Ocice – Rzeszów.

W ramach tego zadania wykonał  modernizację :
- nawierzchni torowej  na długości 68,76 km toru,
- obiektów inżynieryjnych  56 szt.,
- peronów 11 szt.,
- przejazdów kolejowych 81 szt.,
- urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlakach kolejowych 9 szt.,
- urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach 30 szt. Pozwoliło to na podniesienie prędkości rozkładowej pociągów do 70/110 km/h

Poniesione koszty na modernizację finansowaną ze środków budżetowych i własnych wyniosły 178,15 mln zł.


Efektem tej modernizacji jest uruchomienie od nowego rozkładu jazdy pociągów 2009/2010 połączenia kolejowego w relacjach :

- z Rzeszowa do Warszawy przez Stalową Wolę Rozwadów i Lublin ( 1 para pociągów),
- Rzeszów – Tarnobrzeg ( 1 para pociągów ),
- Rzeszów - Stalowa Wola Rozwadów ( 3 pary pociągów ).
Dodatkowymi efektami realizacji inwestycji będzie : przeniesienie ruchu samochodowego na kolej ( zmniejszenie kosztów zewnętrznych, tj. kosztów zanieczyszczenia środowiska, wydłużenie żywotności drogi kołowej, zmniejszenie ilości wypadków drogowych, związanych z ograniczeniem natężenia ruchu, zwłaszcza lokalnego, zmniejszenie kosztów leczenia i rent związanych z wypadkami na drogach kołowych ); zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych; aktywizacja regionu ( poprawa dostępności atrakcyjnych turystycznie regionów województwa podkarpackiego poprzez umożliwienie szybkiego połączenia z Warszawą oraz północną i centralną częścią Polski ).

Linia kolejowa nr 71 Ocice – Rzeszów, w powiązaniu z linią nr 25 Łódź Kaliska – Dębica oraz linią nr 8 Warszawa – Kraków stanowi najkrótsze połączenie Rzeszowa z Warszawą.  Jej długość wynosi 67,330 km.

Modernizacja w/w linii cieszy się dużym poparciem społeczności lokalnej. Prace nad przywróceniem przejezdności linii oraz poprawy jej parametrów eksploatacyjnych były i są współfinansowane przez Urzędy Marszałkowskie Województw : Podkarpackiego i Świętokrzyskiego (na łącznym poziomie 4,88 mln zł brutto ) w zakresie opracowania Studium Wykonalności dla „Budowy drogi kolejowej Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową.
Na 2010 r., na linii nr 71 Ocice – Rzeszów planowane są  kolejne  roboty na kwotę ok. 40 mln zł, co da w efekcie podniesienie prędkości rozkładowej na tej linii do 100/120 km/h.

Dorota Szalacha