Powrót

Uroczystość zakończenia modernizacji linii kolejowej na odcinku Biała Podlaska – Terespol (Lot D)21 stycznia br. w Chotyłowie woj. lubelskie, odbyła się uroczystość zakończenia modernizacji linii kolejowej na odcinku Biała Podlaska - Terespol (Lot D). Wartość wykonanych prac wyniosła 105,3 mln euro brutto. W ramach trwających 28 miesięcy robót zrealizowano:
 • wymianę 52 km torów wraz podtorzem i odwodnieniami,
 • wymianę 50 km sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych,
 • modernizację stacji Chotyłów wraz z budową przejścia pod torami,
 • przebudowę czterech przystanków osobowych w miejscowościach: Ogrodniki, Perkowice, Dobrynka i Kobylany,
 • przebudowę nawierzchni 11 przejazdów kolejowych (w tym dwa zlikwidowano),
 • przebudowę 9 mostów i 11 mniejszych obiektów inżynieryjnych (przepustów),
 • budowę  kilku kilometrów dróg kołowych równoległych z liniami kolejowymi, służących m.in. lokalnym mieszkańcom.
Ponadto unowocześniono urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia sieci teletechnicznej, przebudowano linię potrzeb nietrakcyjnych służących m.in. oświetleniu peronów i zasilaniu urządzeń
na przejazdach kolejowych.  W ten sposób zakończono etap I modernizacji części torowej linii E-20
na odcinku Siedlce – Terespol o długości 121 km stanowiącej część II Paneuropejskiego korytarza Wschód – Zachód łączącego Berlin i Moskwę. Efektem modernizacji jest:
 • likwidacja ponad 40 ograniczeń prędkości
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania linii kolejowej,
 • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 • umożliwienie jazdy pociągom pasażerskim z prędkością 160 km/h i towarowym 120 km/h,
 • skrócenie czasu przejazdu na odcinku z Siedlec do Terespola o ok. 40 minut
 • ograniczenie hałasu i drgań,
 • zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej na środowisko naturalne, w szczególności na migrację małych zwierząt.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach kontraktu ISPA/FS 2001/P/P/PT/012-04 Lot D Biała Podlaska - Terespol przez konsorcjum firm:
 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (lider),
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie
 • Torpol sp. z o.o.
 • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.
Etap II inwestycji przewiduje m.in. modernizację stacji Siedlce, Łuków, Miedzyrzec Podlaski (w pełnym zakresie robót) oraz dalszą wymianę systemów sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie prac w ramach drugiego etapu przewidywane jest na IV kwartał 2010 r. Całkowity koszt projektu Nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I” wynosi 263,5 mln euro. Koszty kwalifikowane wynoszą 211,2 mln euro, w tym: grant ISPA/FS 158,4 mln euro, budżet państwa 52,8 mln euro. Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zobacz komunikat prasowy