Powrót

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Rzeszów - Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Umowę podpisali :


  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału.

 

  • w imieniu Konsorcjum, reprezentowanym przez STRABAG Sp. z o.o. Pruszków

1. Marian Masłowski – Pełnomocnik, Dyrektor ds. Technicznych,

2. Andrzej Śliwiński  Pełnomocnik, Dyrektor ds. Finansowych.

 

Wartość umowy – 151.331.525,34 PLN brutto

Termin realizacji umowy – lata 2011 – 2013

 

Roboty budowlane prowadzone będą głównie w zakresie: nawierzchni torowej, obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowych, peronów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i sterowania ruchem kolejowym.

„Efektem rewitalizacji odcinków linii kolejowej Rzeszów – Jasło, będzie skrócenie czasu jazdy na całej trasie oraz poprawa komfortu podróży. Ponadto inwestycja zapobiegnie dalszej degradacji linii regionalnych na Podkarpaciu, a w konsekwencji nawet ich likwidacji” – powiedział Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie.

W dniu 30 września 2010 r. w Rzeszowie, została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego, dotycząca w/w zadania inwestycyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 ”Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl