Powrót

Umowa na nadzór na linii kolejowej Warszawa - Łódź

Usługa będzie obejmować nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót. Wymagać będzie także współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz innymi zarządcami dróg w ramach realizacji umowy oraz współpracy z zamawiającym.

Inżynier będzie świadczył w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełen zakres usług związanych z nadzorem nad realizacją umów w okresie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych, a także w okresie gwarancji dla robót budowlanych.

Głównym zadaniem wykonawcy, wyłonionego w ramach przetargu jest nadzór i zarządzanie realizacją projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II” Lot A i Lot C:

1. Lot A obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) tj. linia nr 1, odcinek o długości 57,5 km oraz elementy linii kolejowych nr 3, 4, 19 i 447 tzn. opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych infrastruktury kolejowej na modernizowanym odcinku, w tym także budowa LCS Grodzisk Mazowiecki i infrastruktury towarzyszącej w niezbędnym zakresie.
2. Lot C - pozostałe roboty – obejmuje budowę LCS Skierniewice, modernizację układu torowego stacji Skierniewice oraz zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice, w miejscowości Rogów.

W ramach realizacji tej części inwestycji na linii Warszawa – Łódź nastąpi modernizacja torów i podtorza, sieci trakcyjnej, mostów i wiaduktów kolejowych, peronów na stacjach i przystankach osobowych, skrzyżowań bezkolizyjnych, urządzeń i budowli służących ochronie środowiska oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Linia Warszawa – Łódź, w szczególności odcinek Warszawa – Skierniewice (Miedniewice), jest najbardziej obciążonym odcinkiem linii kolejowej w Polsce. Dziennie tą linią przejeżdża ponad 130 pociągów trzech przewoźników kolejowych, przewożących codziennie kilkanaście tysięcy podróżnych. Z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, potoki podróżnych dojeżdżających z ośrodków takich jak: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki czy Skierniewice, jak również w relacji Warszawa - Łódź intensywnie rosną. Realizacja inwestycji pozwoli na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą i Łodzią do około 65 minut (najszybszymi pociągami), co może przyczynić się do przeniesienia części regionalnego transportu drogowego na kolej.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji na całym odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna umożliwi m.in. jazdę pociągów z prędkością 90 km/h na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz 140 – 160 km/h na pozostałym odcinku, ograniczenie hałasu i drgań, poprawę bezpieczeństwa, standardu i komfortu podróżowania oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko naturalne.

Projekt pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II” jest umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku, nr na liście: POIiŚ 7.1-24.1 (Lot A), POIiŚ 7.1-24.3 (Lot C).

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

 

www.pois.gov.pl

 

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.