Powrót

Umowa na budowę urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu pociągów na linii Warszawa – Gdańsk podpisana

Projekt jest ostatnim etapem realizowanego zadania modernizacji linii E65 na odcinku Warszawa – Gdynia którego podstawowym celem jest dostosowanie ok. 350 km trasy do standardów transeuropejskiej sieci transportowej łączącej północ i południe Europy, w szczególności do warunków wynikających z umów międzynarodowych AGC i AGTC oraz interoperacyjności, w tym m.in. do kursowania pociągów osobowych z taborem klasycznym z prędkością V max = 160 km/h, pociągów osobowych z wychylnym pudłem z prędkością V max = 200 km/h, a pociągów towarowych z prędkością  V max = 120 km/h. Realizacja robót ujętych w projekcie POiIŚ 7.1-1.4 możliwa będzie po zakończeniu robót podstawowych w poszczególnych LCS tj. : Rok 2012 - zabudowa urządzeń DSAT na terenie LCS Ciechanów, LCS Działdowo, LCS Iława, LCS Nasielsk i LCS Tczew lata 2013-2014 - zabudowa urządzeń DSAT na terenie LCS Malbork, LCS Iława, LCS Gdańsk i LCS Gdynia Linia Warszawa – Gdańsk – Gdynia stanowi początkowy odcinek międzynarodowego ciągu kolejowego E65 Gdynia - Warszawa - Wiedeń - Rijeka i objęta jest "Umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych" (AGC) oraz "Umową o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących" (AGTC) i stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN) sprecyzowanej decyzją 1692/96 Unii Europejskiej. Linia przebiega na terenie 3 województw tj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wartość zamówienia to 21 215 679,00 PLN netto, 26 095 285,17 PLN brutto. Wykonawca zobowiązuje się, że zaprojektuje i wykonana roboty nie dłużej niż do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 47 336 40