Powrót

Umowa - modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów


16 września 2009 roku o godz. 14.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną nr 60/005/013/11000007/09/I/I na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Świercze - Ciechanów od km 70,780 do km 99,450. LOT A - stacje: Gąsocin, Ciechanów. LOT B - szlaki: Świercze - Gąsocin, Gąsocin - Ciechanów, w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów". Wykonawcą zadania zostało konsorcjum "POLKOR LCS CIECHANÓW" w składzie:- TCHAS spol. s.r.o., uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziałuTchas Sp. z o.o., Oddział w Polsce,pełniąca obowiązki Lidera-Pełnomocnika -  TCHAS Polska Sp. z o.o., pełniąca obowiązki Partnera - Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A., pełniące obowiązki Partnera - Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., pełniące obowiązki Partnera - Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, pełniąca obowiązki Partnera Umowę podpisali:ze strony Wykonawcy: Jaroslav Sehnal - Pełnomocnik Konsorcjum "POLKOR LCS CIECHANÓW"   TCHAS Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Jan Skořepa -Pełnomocnik Konsorcjum "POLKOR LCS CIECHANÓW";  TCHAS Spol. s r.o. ze strony Zamawiającego: Pan Paweł Dziwisz-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pani Alina Giedryś-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy: 470 841 618,34 PLN netto 574 426 774,37 PLN bruttoCzas realizacji -24 miesiące r.

    www.pois.gov.pl