Powrót

Trzy oferty na naprawę obiektów inżynieryjnych na linii nr 8 Warszawa – Kraków, na odcinku Zastów - Kraków Batowice

2 czerwca 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, otwarto oferty na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, obejmujących naprawę 2 przepustów masywnych oraz wykonanie robót budowlanych, dotyczących wiaduktu i mostu na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków, na odcinku Zastów – Kraków Batowice. Wartość zamówienia została określona na kwotę: 8.818.580,74 zł brutto.  Oferty na realizację zadania złożyły trzy firmy, tj. :

1. Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „SANEL”  Sp. z o.o. Ruda Śląska

 - oferta na kwotę 7.731.218,93 zł brutto.

2. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna.

 - oferta na kwotę 7.122.401,24 zł brutto

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk, Radom

- oferta na kwotę 6.464.030,62 zł brutto.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Funduszu Kolejowego. Zadanie jest kontynuacją realizacji programu rewitalizacji linii nr 8 Warszawa – Kraków, rozpoczętej od 2007 r. Program zakłada przywrócenie parametrów technicznych linii, poprzez modernizację nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych i przebudowę obiektów inżynieryjnych. 

Informacje dla mediów

 Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel.12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl