Powrót

Trzebinia dołącza do dostępniejszych stacji na trasie Kraków – Katowice

Widok z lotu ptaka na stację w Trzebini, fot. Piotr Hamarnik

Trzebinia podobnie jak 10 przebudowanych stacji i przystanków oraz nowy przystanek Kraków Bronowice stała się dostępna dla wszystkich podróżnych.

Dzięki inwestycji w Trzebini podróżni oraz mieszkańcy aglomeracji katowickiej i krakowskiej zyskali lepszy dostęp do nowoczesnej kolei. Stacja jest dostosowana także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszystko po to, by kolej była bardziej komfortowa oraz bezpieczna – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W miejscu niskich peronów są nowe, wyższe – ułatwiające wsiadanie do pociągów. Zamontowane są wiaty i ławki. W sierpniu zakończyły się prace przy peronie obok dworca, nad którym zamocowano odnowione zabytkowe zadaszenie. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się dzięki windom mogą dogodnie dostać się do pociągów. W drodze pomaga czytelne oznakowanie, ścieżki naprowadzające i nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze. Kładkę nad torami zastąpiło przejście podziemne, które prowadzi na perony i służy mieszkańcom do bezpiecznego przejścia pod linią kolejową.

Efektywnie wykorzystujemy środki unijne, m.in. z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Przebudowa stacji Trzebinia oraz jedenastu stacji i przystanków na międzynarodowej trasie między Krakowem a Katowicami, to realna korzyść dla mieszkańców i podróżnych. Poza zwiększeniem dostępności do kolei skróciliśmy czas podróży. Kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu, staje się jeszcze bardziej konkurencyjna – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Mieszkańcy Trzebini oraz podróżni na trasie Kraków - Katowice już korzystają z efektów modernizacji linii. Dzięki inwestycji PLK podróż z Trzebini do Katowic i Krakowa zajmuje ok. 30 – 35 minut. Dojazd do Krzeszowic lub Jaworzna tylko 10 minut. Czasy przejazdu jeszcze się skrócą, po zakończeniu certyfikacji i zwiększeniu prędkości pociągów do 160 km/h.

- Z przyjemnością obserwuję zakończone prace na stacji Trzebinia, na zmodernizowanej linii E-30 na odcinku Kraków-Katowice podczas Europejskiego Roku Kolei. Pasażerowie uzyskali lepszy dostęp do kolei i większy komfort, a cały projekt przyczyni się do ekologizacji transportu poprzez poprawę atrakcyjności transportu kolejowego i skrócenie czasu podróży – powiedział Morten Jensen, Head of Unit, CINEA.

Kolej bardziej konkurencyjna na trasach regionalnych, krajowych i międzynarodowych

W ramach projektu przebudowano i zwiększono dostępność na stacjach w Jaworznie Szczakowej, Krzeszowicach, Zabierzowie i krakowskich Mydlnikach. Z myślą o podróżnych zwiększono komfort przystanków w m.in. w Ciężkowicach, Balinie, Dulowej i Woli Filipowskiej. Dodatkowe możliwości podróży i przesiadki zapewnia nowy przystanek Kraków Bronowice.

Inwestycja między Krakowem a Katowicami zwiększyła poziom bezpieczeństwa dzięki 10 nowym bezkolizyjnym skrzyżowaniom oraz nowoczesnym urządzeniom sterowania. Ruch pociągów prowadzony jest z nowych lokalnych centrów sterowania. Komputerowe systemy wspierają kolejarzy w sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu ruchu.

Modernizacja linii ograniczyła oddziaływanie kolei na środowisko. Pomyślano również o zwierzętach. Przygotowane zostały odpowiednie przejścia pod torami dla dużych i małych zwierząt. Kolej, jako najbardziej ekologiczny transport stał się bardziej konkurencyjny względem innych środków transportu.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E-30, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” za przeszło 2 mld zł, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Inwestycja gwarantuje wymagane na międzynarodowych liniach warunki techniczne oraz zapewniła sprawny przejazd pociągów pasażerskich międzynarodowych, dalekobieżnych, regionalnych, aglomeracyjnych oraz składów towarowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883