Powrót

TRANSLOG 2006

Organizatorami konferencji byli:
  • Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli pan Jerzy Polaczek - Minister Transportu oraz pan Jacques Barrot - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu.
W tym ważnym wydarzeniu czynny udział wzięli również przedstawiciele naszej Spółki. Pan Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP PLK S.A. zabrał głos w II panelu dyskusyjnym dot.  „Oczekiwań i doświadczeń Europy w liberalizacji i deregulacji w gałęziach transportu.”