Powrót

TBM Katarzyna wznowiła drążenie tunelu w centrum Łodzi

Wizyta techniczna z udziałem Ministra Infrastrutkury na przystanku Łódź Polesie fot. Rafał Wilgusiak

TBM Katarzyna wyruszyła z bloku postojowego (zlokalizowanego w rejonie ul. Mielczarskiego, tuż za przystankiem Łódź Polesie), w którym zatrzymała się, aby wykonawca inwestycji, PBDIM mógł przeprowadzić wzmocnienia terenu pod budynkami mieszkalnymi w centrum Łodzi. TBM wykonał do tej pory ok. 1 km z 2,3 km tunelu (zaawansowanie ok. 45%).

Wzmocnienie gruntu pod budynkami znajdującymi się na trasie tunelu było niezbędne, ponieważ aż 28 z nich jest w złym i awaryjnym stanie technicznym. Kluczowy element wzmocnienia to budowa tzw. szachtów. Szacht jest wykopem technologicznym o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m, w którym specjalistyczna maszyna wykonuje tzw. iniekcje, czyli wtłoczenie w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Łącznie na odcinku Łódź Polesie – Łódź Śródmieście – Łódź Fabryczna powstanie 15 szachtów.

Wykonanie wzmocnienia gruntu w 3 pierwszych szachtach umożliwiło kontynuację drążenia przez TBM Katarzynę. Kolejne iniekcje będą realizowane wraz z postępem drążenia.

Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców

Dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców na czas przejścia TBM pod daną posesją lokatorzy nieruchomości znajdujących się na trasie tunelu zmienią tymczasowo miejsce zamieszkania (tzw. relokacja). Jest to działanie stricte profilaktyczne. Na odcinku między przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście relokacja obejmie ok. 900 lokatorów zamieszkałych pod 26. adresami.

W pierwszej kolejności zmiana miejsca zamieszkania obejmie około stu lokatorów z budynków przy ul. Legionów 7 i 59. Zamieszkają oni w pobliskich hotelach: Hotelu Mazowieckim, Hotelu Borowieckim, Hotelu Focus i Hotelu Tobaco. Podczas pobytu od 20 czerwca do około 5 lipca będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie. Ich lokale będą chronione przez 24 godziny na dobę. Kolejni mieszkańcy będą informowani o przejściu TBM pod ich nieruchomościami z wyprzedzeniem. Konkretne daty czasowej relokacji zostaną przekazane zainteresowanym na ok. 10 dni przed planowaną zmianą miejsca zamieszkania.

TBM Faustyna coraz bliżej Kozin, przystanki schodzą coraz głębiej

Na odcinku o długości ok. 750 metrów mechaniczny „kret” buduje trzeci z czterech jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra, które połączą stacje Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec z dwutorowym tunelem głównym w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Faustyna wykonała ponad 670 metrów i przechodzi obecnie pod Al. Włókniarzy. Do przystanku Koziny dotrze na początku lipca.

Maszyna wybuduje jeszcze jedną nitkę o długości 696 m z przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej.

Wykonawca systematycznie realizuje prace przy budowie trzech podziemnych przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. Na Polesiu po przejściu dużego TBM, prowadzone są prace wykończeniowe płyty dennej na głębokości 26 metrów. Na przystanku Śródmieście budowane są ściany szczelinowe. Kontynuowane jest przekładanie instalacji teletechnicznych kolidujących z realizacją ścian. Na Kozinach wybieramy ziemię na najniższym poziomie przystanku -3. Budowana jest tzw. kołyska dla mniejszej tarczy TBM Faustyny, w której zatrzyma się po wydrążeniu trzeciego tunelu jednotorowego.

Przy Dworcu Fabrycznym przybywa budowa ścian szczelinowych dla przyszłej komory TBM.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” - kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Więcej informacji o projekcie https://tunel-laczypolske.pl.

PLK SA złożyły wniosek o fazowanie projektu tj. podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 r. ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy tunelu i rozpoczęcie testów i odbiorów zaplanowano na czerwiec 2026 r. Uruchomienie pociągów planowane jest na rozkład jazdy od grudnia 2026 roku.

Priorytetem PLK SA pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Projekt jest bowiem niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02