Powrót

Tarnów – Stróże - podpisanie umowy na modernizację odcinka linii kolejowej w ramach RPO Małopolski

Umowę podpisali:

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału.

 

  • w imieniu Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie

1. Jerzy Jóźwik - Prezes,

2. Janusz Rutkowski - Członek Zarządu.

 

Wartość umowy – 49 189 791,00 PLN brutto

Termin realizacji umowy– 2011 r. (rozpoczęcie robót – maj 2011 r.)

 

Zakres prac obejmuje między innymi:

  • wymianę nawierzchni na długości ok.13 km,
  • przebudowę 5 mostów i 4 przepustów,
  • wymianę 9 rozjazdów,
  • wymianę 80 słupów sieci trakcyjnej.

 

W ramach zadania przewiduje się również:

  • budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na mijankach Łowczów i Siedliska,
  • budowę systemu zdalnego sterowania ze stacji Tuchów,
  • wymianę półsamoczynnej blokady liniowej na szlakach Bobowa - Wilczyska i Wilczyska – Stróże,
  • budowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 4 przejazdach kolejowych oraz przebudowę urządzeń rogatkowych na 2 przejazdach.

 

Celem projektu jest poprawa i usprawnienie systemu transportu publicznego na obszarze województwa małopolskiego, przyczyniającego się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu i systemu kolejowych, przewozów pasażerskich.

W dniu 22.12.2010 r. zawarta została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie i Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie Projektu.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schematu C: Regionalna sieć kolejowa.

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel.12/393-54-00, 694- 480- 153,
e-mail : d.szalacha@plk-sa.pl