Powrót

Szybszy transport towarów ze Śląska na północ Polski

Po zakończonej w połowie maja rewitalizacji na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, PLK przywróciły prędkość rozkładową 100 km/h na linii nr 160 oraz 80 km/h na linii nr 186, wykorzystywanych głównie do transportu ładunków. Dzięki temu skraca się czas przejazdu pociągów między województwem śląskim a centralną i północną Polską. 

Zrewitalizowane odcinki są równoległe do linii kolejowej nr 1 prowadzącej z Katowic do Zawiercia. Dzięki temu, w przypadku ewentualnych utrudnień na tej trasie, mogą stać się linią objazdową dla prowadzenia ruchu pasażerskiego – mówi Andrzej Pawłowski wiceprezes zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

W ramach prac na liniach nr 160 i 186 wykonawca wymienił łącznie ponad 32 km torów wraz z siecią trakcyjną, 57 rozjazdów oraz wykonał remont 32 obiektów inżynieryjnych. Wykonane zostały także prace z branży automatyki, teletechniki i elektroenergetyki.

Roboty na odcinku od Zawiercia do Dąbrowy Górniczej Ząbkowic zostały zrealizowane w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”. 31 marca 2014 roku projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Inwestycja w liczbach:
100 – km/h to prędkość rozkładowa na linii 160
80 – km/h to prędkość rozkładowa na linii 80
57 – rozjazdów zostało wymienionych
32,5 – km wyremontowanych torów
32 – obiekty inżynieryjne zostały wyremontowane 
                                                                                                                  

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół Rzecznika prasowego
tel: 694 480 192