Powrót

Szybsze połączenia kolejowe do Zielonej Góry

W ramach prac remontowane są tory kolejowe na kilku odcinkach pomiędzy Zbąszynkiem, a Czerwieńskiem oraz budowane są urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na wybranych  przejazdach kolejowych. Zaawansowane są także roboty przy budowie łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep o długości ponad 2 km. Dzięki niej będzie można ominąć stację Czerwieńsk, co umożliwi przejazd pociągów między Zieloną Górą i Zbąszynkiem bez konieczności zmiany kierunku ich jazdy.
W ramach prac powstaje nowy tor wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wybudowane zostaną, między innymi, dwa nowe mosty kolejowe, dwa nowe posterunki odgałęźne oraz trzy nowe przejazdy drogowe w poziomie szyn.

Po ukończeniu inwestycji prędkość maksymalna pociągów wyniesie 100 km/h, a czas przejazdu pociągów pasażerskich z Zielonej Góry do Poznania skróci się o pół godziny. Inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyni się również do podwyższenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Koszt pierwszego etapu modernizacji wynosi około 60 mln zł. Realizacja zadania odbywa się w systemie „projektuj i buduj”.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynem – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk, Etap I” prowadzony jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i finansuje go Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Kolejowy i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakończenie robót zaplanowano w pierwszej połowie 2013 roku.Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40