Powrót

Szybsza realizacja inwestycji z perspektywy 2014 - 2020

Do chwili obecnej PLK podpisały 20 umów na wykonanie opracowań środowiskowych obejmujących blisko 900 km linii kolejowych. W ramach czteroletniej umowy ramowej powstanie dokumentacja środowiskowa dla kilkudziesięciu przedsięwzięć związanych z modernizacją linii kolejowych. Wartość prac oszacowano na ponad 11 mln złotych.  

PLK ściśle współpracuje z wykonawcami, którzy mogą korzystać z posiadanych przez PLK badań środowiskowych, Spółka prowadzi również bezpośredni i stały nadzór nad wykonaniem dokumentacji, co gwarantuje jej odpowiednią  jakość.  W ramach umowy ramowej prowadzonych jest obecnie 8 pełnych inwentaryzacji przyrodniczych na łączną długość ok. 450 km linii (np. na liniach 201 i 203 Bydgoszcz – Trójmiasto).  

- Jakość opracowań środowiskowych ma podstawowe znaczenie w procesie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń. Wyższa jakość dokumentacji, z mniejszą liczbą poprawek to bliżej do realizacji danej inwestycji. Poza tym stała współpraca z wykonawcami skutkuje na przyszłość dokładniejszymi wytycznymi do projektów – podkreśla Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Siedem firm na zlecenie PLK od listopada 2015 r. do listopada 2019 roku (przez cztery lata) zrealizuje, w zależności od potrzeb, 5 typów opracowań środowiskowych, m.in.: wniosek o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (jak to ma miejsce w przypadku projektu: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”, czy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (np. dla projektu: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”, który wymaga, w związku ze zmianami w projekcie zmiany decyzji środowiskowej).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są wykonawcą założeń Krajowego Programu Kolejowego o wartości 66 mld zł. Efektem realizacji KPK będzie zdecydowana poprawa sieci kolejowej. 

Dla przewozów pasażerskich to zakończenie prac na liniach ważnych dla sprawnych przejazdów między największymi ośrodkami i w ramach regionów. W obszarze przewozów towarowych - udrożnienie najważniejszych korytarzy towarowych a także uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei. Dla mieszkańców aglomeracji realizacja KPK to także poprawa atrakcyjności kolei – czyli lepsze przejazdy do i w obrębie miast.

PLK zawarły umowy z siedmioma firmami: BBF Sp. z o.o. , Getinsa Polska Sp. z o.o. – (obecnie TPF Sp. z o.o.)  AECOM Sp. z o.o, Multiconsult Polska Sp. z o.o, FPP ENVIRO Sp. z o.o.   Transprojekt Gdański Sp. z o.o. , ProSilence Krzysztof Kręciproch. 
Kontakt dla mediów:

Joanna Kubiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 22 473 30 02