Powrót

Szybsza podróż pociągiem z Wrocławia do Poznania

W ramach planowanych prac przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej oraz sieci trakcyjnej. Oprócz 32 km linii kolejowej zmodernizowane zostaną stacje w Czempiniu, Mosinie i Luboniu. Na tych stacjach, a także na przystankach Iłowiec, Drużyna Poznańska, Puszczykówko, Puszczykowo i Poznań Dębiec, wybudowane zostaną nowe, wyższe perony (o wysokości 76 cm), zainstalowane zostanie oświetlenie, wiaty i ławki dla podróżnych. Dzięki zbudowaniu pochylni lub wind na perony łatwiej będzie się dostać osobom niepełnosprawnym, rodzicom z dziećmi w wózkach, czy podróżnym z cięższym bagażem.

- Aktualnie trwają procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę – informuje Edward Luciński, Kierownik Kontraktu z zespołu ds. modernizacji linii kolejowej E 59.
I dodaje: - W planie na najbliższe pół roku mamy rozpoczęcie prac torowych na szlakach Czempiń – Mosina oraz Luboń – Poznań.

Modernizacja trasy będzie również korzystna dla środowiska naturalnego. Zmniejszy się oddziaływanie ruchu kolejowego na otoczenie poprzez budowę ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń podczyszczających wody opadowe.

Modernizacja odcinka Poznań – Czempin przyczyni się również do skrócenia czasu jazdy pociągów
na całej trasie Poznań – Wrocław. Roboty modernizacyjne i remontowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na tej trasie pozwolą w 2015 roku pokonać ją najszybszym pociągiem w ciągu około 1 godziny i 40 minut.


Pełna nazwa projektu:
POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”.
Przebudowa linii kolejowej na tym odcinku będzie kosztowała ok. 700 milionów złotych.
Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. 22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl