Powrót

Szybsza dla pociągów i wygodniejsza dla pasażerów linia E59 we Wrocławiu

Trwa modernizacja linii kolejowej E 59 na dolnośląskim odcinku trasy Wrocław – Poznań.  Prace obejmuje kompleksową przebudowę torów, podtorza, sieci trakcyjnej, systemu sterowania ruchem kolejowym, systemu łączności oraz przejazdów kolejowo-drogowych. Zmienia się radykalnie poziom obsługi podróżnych. 
Ogrom prac przypada na wrocławski węzeł kolejowy. Modernizowanych jest 13 km linii gęsto wypełnionej przystankami oraz obiektami inżynieryjnymi nad rzeką i ulicami miasta. Przebudowywany jest przystanek osobowy Wrocław Mikołajów. Oprócz peronów gruntownie zmienia się podziemne przejście, które ułatwi dostęp do dworca. Modernizacja obejmuje także stacje Wrocław Popowice, Wrocław Osobowice i przystanek osobowy Wrocław Świniary. 
Nowy, dwuperonowy przystanek Wrocław Osobowice Cmentarz powstaje na wysokości ulicy Osobowickiej. Obiekt wpisze się w system kolei aglomeracyjnej i ułatwi dotarcie m.in. do największej wrocławskiej nekropolii. W miejscu przystanku wykonano już rozbiórkę starego toru i prace ziemne. Obecnie montowane są konstrukcje żelbetowe pod pierwszą platformę peronową. Później analogiczne prace będą wykonane na sąsiednim torze. Dojście do obu peronów wykonawca przystosuje do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Platformy będą oświetlone, wyposażone w wiaty oraz system informacji wizualnej i głosowej. 
Dziewięć wiaduktów kolejowych we Wrocławiu, w tym nad ważnymi dla miasta ulicami, przewidziano w różnym zakresie do przebudowy. Trwają roboty ziemne przy wiaduktach nad ul. Strzegomską, Robotniczą i Starogroblową. Przebudowa pierwszego z dwóch mostów nad Odrą weszła w końcowy etap. Jeszcze w tym roku powinny po nim pojechać pociągi. 
Skomplikowana będzie przebudowa wiaduktu nad ulicą Grabiszyńską. Obiekt, który zapewnia normalnie przejazd po trzech torach, podczas przebudowy będzie dysponował tylko jednym torem. Prace w tej lokalizacji oraz przy przebudowie wiaduktów nad ul. Legnicką rozpoczną się wiosną 2014 r. Do tego czasu przystosowane będą sąsiednie linie kolejowe i później wybudowany dodatkowy tymczasowy przystanek, aby możliwe było utrzymanie dotychczasowych połączeń kolejowych. 
Poza Wrocławiem, na trasie do granicy województwa dolnośląskiego, przebudowywanych jest około 100 obiektów inżynieryjnych. Na stacjach Oborniki Śląskie, Skokowa, Żmigród i Garbce bezpieczną komunikacje pasażerom zapewnią nowe podziemne przejścia na perony. Na szlaku ze Żmigrodu do Korzeńska przebudowano pięć mostów, teraz kontynuowane są prace wykończeniowe i antykorozyjne . 
Ochrona środowiska jest ważnym aspektem modernizacji; obejmuje m.in. budowę ekranów akustycznych, instalację separatorów zanieczyszczeń, specjalnych przepustów i przejść dla zwierząt, w tym ekoduktów. Na wiaduktach hałas ograniczą maty antywibracyjne.
Zakończenie projektu przewidywane jest we wrześniu 2015 r. Wówczas pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas podróży z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego skróci się o 20 min. 
Koszt całkowity projektu to ponad 1,5 miliarda zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 875 milionów zł.
Zobacz fotogalerię

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 662-114-900
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.