Powrót

Szybciej z Warszawy do Katowic !

Przebudowa układu torowego ma na celu podwyższenie prędkości przejazdu pociągów przez stację Zawiercie z 40 km/h do 100 km/h, a w efekcie skrócenie czasu podróży w relacji Warszawa - Katowice. Inwestycja ta jest jednym z kolejnych przedsięwzięć podejmowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowanych do pasażerów podróżujących Centralną Magistralą Kolejową.

Wykonawcą zamówienia, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest "Konsorcjum stacja Zawiercie", w skład którego wchodzą:
  • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Warszawa
  • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Wrocław
  • PKP Energetyka S.A. Zakład Górnośląski Katowice
W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
  • Sławomir Burczaniuk – Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie,
  • Andrzej Janasz – Zastępca Naczelnego Dyrektora Oddziału ds. projektów inwestycyjnych.
W imieniu Konsorcjum umowę podpisali:
  • Grzegorz Chodkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Zakładu Napraw Infrastruktury w Katowicach  Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.
  • Marek Witkiewicz –Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Napraw Infrastruktury w Katowicach Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.
Wartość prac objętych umową wynosi 5 796 299,58 złotych (netto), 7 071 485,49 złotych (brutto).
  • Źródła finansowania: środki własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Termin realizacji: 15 grudnia 2009 r.
  • Modernizacja linii kolejowej E 65