Powrót

Szybciej na trasie z Gdyni do Kościerzyny

W maju zakończyły się roboty torowe w ramach inwestycji. Oznacza to, że niemal na całym 67 km odcinku „Kościerskiego korytarza kolejowego” pociągi mogą jeździć z maksymalną prędkością 120 km/h, co skraca czas jazdy o ok. 20 minut. Poza poprawą stanu technicznego linii i zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prace przyczyniły się również do poprawy komfortu podróży. Od połowy czerwca pasażerowie mogą korzystać z 18 składów, które podróżują po zmodernizowanych torach, mostach i wiaduktach.

Obecnie kontynuowane są prace wykończeniowe w ramach rewitalizacji „Kościerskiego korytarza kolejowego”. Na początku czerwca zakończono roboty na jednym z torów dwutorowego odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz zakończono modernizację trzech obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych na tym odcinku. Wykonawca modernizuje teraz drugi z torów. Ponadto, w czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały odbiorów końcowych ośmiu wiaduktów na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa. Rozpoczął się też odbiór końcowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na trzech przejazdach kolejowych pomiędzy Kościerzyną a Somoninem oraz dwóch na odcinku Somonino – Żukowo Wschodnie. 

Równocześnie rozpoczyna się drugi etap prac na linii nr 201. Obejmuje on rewitalizację i modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku jednotorowym o długości około 3,7 km oraz budowę odcinka dwutorowego dla włączenia torów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  Dzięki temu będzie można dojechać z Gdańska Wrzeszcza do Gdyni przez Gdańsk Osową oraz trasą z Gdańska Wrzeszcza bezpośrednio do Kościerzyny. Inwestycja obejmuje również kompleksową przebudowę stacji Gdańsk Osowa i Gdynia Wielki Kack. 27 maja br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Linia kolejowa nr 201 ma duże znaczenie dla pasażerskich przewozów regionalnych oraz towarowych. Łączy południowo-zachodnią część województwa pomorskiego z aglomeracją trójmiejską. Przebiega przez powiaty: kościerski i kartuski oraz miejscowości: Kościerzyna, Somonino, Gdańsk Osowa, Gdynia. Rewitalizacja linii przyczyni się do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 883 354 177

Pliki do pobrania