Powrót

Szybciej koleją z Rzeszowa do Jasła

Efektem dotychczasowych prac PLK za ponad 220 mln zł na trasie Rzeszów - Jasło jest krótszy o 30 min. czas przejazdu. Rozpoczynana rewitalizacji odcinka Boguchwała – Czudec dodatkowo skróci podróż o ok. 6 min. Po zakończeniu prac pociągi pojadą prawie dwukrotnie szybciej - zwiększą prędkość z 60 km/h do 100 km/h, poprawi się przepustowości trasy Rzeszów – Jasło. 

Prace na linii nr 106 Boguchwała – Czudec obejmą wymianę 12 km toru, przebudowę mostu, dwóch wiaduktów i 23 obiektów inżynieryjnych. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym na 21 przejazdach, m.in. na drogach powiatowych w gminach Boguchwała i Czudec. 

Pasażerowie korzystający z kolei w miejscowościach Wisłoczanka, Babice, Babice Kolonia oraz Zaborów i Jasło będą mieli lepszy dostęp do pociągów dzięki nowym lub przebudowanym peronom, np. na przystanku Zaborów wybudowane będą dwa nowe perony. Na wszystkich nowych obiektach zapewniona będzie dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony wyposażone będą w czytelne oznakowanie, nowe oświetlenie i tablice z rozkładami jazdy. 

Zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2018 r. Wartość umowy wynosi 43,5 mln zł brutto. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec 
Dobre podróże na Podkarpaciu dzięki RPO

W latach 2010 – 2013 dzięki dwóm projektom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zrealizowano etapową rewitalizację linii nr 106. Pozytywne efekty przyniosły prace za ponad 220 mln zł wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obejmowały one prawie 60 kilometrowy odcinek linii. Poprawił się stan torów i pociągi znacznie przyśpieszyły, a podróż z Rzeszowa do Jasła jest krótsza o ok. 30 min. 

14 stacji i przystanków (Rzeszów Staroniwa, Boguchwała, Czudec, Strzyżów n/Wisłokiem, Dobrzechów, Frysztak, Przybówka, Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca, Zaborów, Kalembina, Wiśniowa oraz Wojaszówka i Szebnie) zyskało nowy standard obsługi podróżnych. Ważnym elementem inwestycji była przebudowa 77 przejazdów m.in. w Rzeszowie, w Babicy, w Żarnowej. Poprawił się tam stan jezdni oraz urządzeń zabezpieczających, co istotnie podniosło poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przebudowa 54 obiektów m.in. mostów i wiaduktów wyeliminowała punktowe ograniczenia prędkości i zapewniła szybszy i płynny przejazd pociągów. 

Zrealizowane projekty:

- „Poprawa dostępności linii kolejowej, poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 2013”. Całkowita wartość projektu 160 722 434,93 PLN brutto.

- „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”. Całkowita wartość projektu 62 644 816,23 PLN.Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 694 480 153

Pliki do pobrania