Powrót

System ERTMS cd.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, które odbyło się dnia 14 listopada 2008r w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zamieszczamy do wiadomości Państwa, uzyskane do dnia 21 listopada 2008r pytania i postulaty Producentów odnośnie planowanych przetargów na system ERTMS.
Materiały zostały przesłane przez firmy: Alstom Konstal S.A., Ansaldo STS, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Thales Rail Signalling Solution Sp. z o.o.. According to an agreement made on a meeting hold in PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Headquarter, on 14th of November 2008, we are enclosing Suppliers Questions and Postulates regarding ERTMS Tenders, sent till 21st of November 2008.
Documents was sent by: Alstom Konstal S.A., Ansaldo STS, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Thales Rail Signalling Solution Sp. z o.o.
  • Alstom Konstal S.A.
  • Ansaldo STS
  • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
  • Thales Rail Signalling Solution Sp. z o.o.