Powrót

System ERTMS

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Railway Business Forum, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Stowarzyszeniem na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego zorganizowały 14 listopada 2008 r. spotkanie dla potencjalnych wykonawców projektów:
  • Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec - Bielawa Dolna-w części ETCS II.
  • Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania, przedstawiamy:
  • prezentację: Narodowy Plan Wdrażania ERTMS dla Polski - Masterplan wdrażania ERTMS we Wspólnocie
  • pismo Pana Marka Pawlika-Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowane do wszystkich podmiotów zainteresowanych przetargami na system ERTMS